arhiv dejavnosti

Štipendije za akademsko leto 2016/2017

Razglasitev dobitnikov štipendij in podpor
Dijaški dom Srečko Kosovel, 12. decembra 2016


Dobitniki podpor rednim študentom, ki so vpisani v dodiplomske in podiplomske visokošolske študijske programe za akademsko leto 2016/2017

IVANA COTIČ
2. letnik Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

NIKA COTIČ
4. letnik Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani – smer Razredni pouk.

JANA CROSELLI
4. letnik Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem – smer Razredni pouk.

ALEX DEVETAK
2. letnik magistrskega študija Primerjalne književnosti in slovenistike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

MATIA FERLETIC
6. letnik Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

BARBARA FERLUGA
2. letnik magistrskega študija na Pravni fakulteti Univerze v Trstu.

MAJLA KOŠUTA
1. letnik magistrskega študija na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem – smer Razredni pouk.

SARA MALALAN
2. letnik študijskega programa Statistika in informatika na Univerzi v Trstu.

MATEJA POČKAJ
2. letnik magistrskega študija na Oddelku za Klasično filologijo Univerze v Ljubljani.

PETRA SOSSI
1. letnik študijskega programa 2. stopnje EMAG – splošna medicina na Univerzi v Mariboru.

LUISA VESCOVI
2. letnik Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem – smer Predšolska vzgoja.

MATIJA ZORZUT
3. letnik Strojništva na Univerzi v Vidmu.

Vsota podeljenih podpor znaša 8.900 evrov.

Štipendije za akademsko leto 2016/2017 – nagovor ob podelitvi

Nagovor ob podelitvi podpor 2016/17
Dijaški dom Srečko Kosovel, 12. decembra 2016

VLOGA JEZIKA IN KULTURE MED SLOVENCI V ITALIJI

Mislim, da sta največji bogastvi, ki ju imamo Slovenci, naša kultura in jezik. Brez njiju bi bili  še danes  skupnost brez lastne identitete. To vsi vemo in ni naključje, da s tolikšno pozornostjo praznujemo obletnico  rojstva in smrti Franceta Prešerna. Tudi tuji literarni zgodovinarji priznavajo začetniku moderne poezije na Slovenskem, da je bil jezikovni genij. V tedanjih razmerah je bilo njegovo delo izjemnega pomena v duhovnem, jezikovnem pa tudi političnem smislu. Slovenci smo bili še v prvih desetletjih 19. stoletja ljudstvo miroljubnih poljedelcev, kot je Slovane označil nemški filozof Gottfried Herder (1744-1803). In verjetno bi še dolgo ostali vezani predvsem na domačo folkloro, če se ne bi pojavil pesnik takega formata, kakršen je bil pisec Sonetnega venca. Znani angleški zgodovinar Alan John Taylor je v zgodovinski knjigi Habsburška monarhija (Habsburg Monarchy, 1809–1918) zapisal, da so nekatere slovanske narode v dobi romantike ustvarili pesniki. To gotovo velja tudi za nas Slovence, ki brez Prešerna ne bi bili to, kar smo.

Kaj pa bi moralo to védenje posredovati vsem Slovencem in še posebej nam, živečim v tuji državi? Zavest, da imajo duhovne vrednote , med njimi predvsem jezik, prvenstveno vlogo v življenju skupnosti. Vloga jezika pa je tem večja, kolikor bolj je ogrožena skupnost, ki ga govori. Čeprav so se razmere pri nas v zadnjih časih nedvomno spremenile na bolje, je slovenščina mnogim Italijanom na Tržaškem kot tudi na Goriškem, v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini še danes trn v peti. V današnjem Trstu le redko srečamo italijanskega intelektulca, ki bi suvereno obvladal naš jezik in postal tako pomembnejši posrednik med slovenskim in italijanskim svetom. Posledica tega pa je, da naše kulture skoraj nihče ne pozna. Prav globlje poznavanje »drugega« ob sebi pa je gotovo pot do medsebojnega razumevanja in spoštovanja. Na drugi strani si moramo priznati, da tudi mi sami premalo skrbimo za svoj jezik. V današnjem času je opaziti ne samo med neizobraženimi ljudmi, temveč tudi med intelektualci ohlapen in večkrat brezbrižen odnos do materinščine. Ob tem se je treba seveda zavedati, da ne gre samo za jezik, ampak za nekaj globljega, kar razkriva in opredeljuje človekovo bistvo v celoti. In končno ne smemo pozabiti na že večkrat poudarjeno misel, da so pri vsakem posamezniku meje jezika hkrati tudi meje njegovega duha.

Danes se veliko govori in piše o uvajanju angleščine v redna predavanja na slovenskih univerzah. To se mi zdi zelo problematično. Mislim, da bi moralo veljati naslednje: dokler štejemo univerzo za slovensko, mora slovenščina ostati njej poglavitni jezik in to na vseh stopnjah študija. Kajti univerza je ne samo uporabnik slovenskega jezika, temveč tudi njegov soustvarjalec. Tu jezik tudi nastaja. Nastaja njegova zmožnost izraznega obvladanja številnih strok. Če se temu odrečemo, pomeni, da se odrečemo slovenski jezikovni kompletnosti, da pristajamo na domačijski oziroma družinski jezik, na dvoriščni jezik, kot bi dejal Peter Handke. Skratka, če jezik izgubi zgornja nadstropja – kamor sodita znanost in umetnost – izgubi tudi svojo evropskost. Zdelo se mi je prav, da se dotaknem tega za slovenske razmere tako aktualnega problema, ker bodo mnogi med vami študirali prav v Sloveniji na tamkajšnjih univerzah.

Naj sklenem svoje kratko razmišljanje z besedami koroškega pisatelja Florjana Lipuša, ki jih je poudaril v svojem govoru ob prejetju Prešernove nagrade leta 2004: »Z jezikom smo ali nismo. Z jezikom bomo ali ne bomo

Marija Pirjevec
predsednica Tončičevega sklada

Zlato zrno 2015Razglasitev nagrajenca in podelitev nagrad
Narodni dom v Trstu, 22. junija 2015

O nominacijah za nagrado Zlato zrno 2015

Zlato zrno, nagrada za mlade slovenske ustvarjalce iz Dežele Furlanije Julijske krajine, ki jo letos že šestič podeljuje Sklad Sergij Tončič v Trstu, je bila tudi letos na dosegu štirih nominiranih. To so: zborovodkinja in skladateljica Petra Grassi, gledališki igralec Jure Kopušar, režiser in pisatelj Igor Pison ter skladatelj in tolkalec Patrick Quaggiato. Tako se je odločila žirija, ki jo sestavljajo Aleš Doktorič, Poljanka Dolhar, Katja Kralj,  Marjan Kravos in Marko Kravos. V utemeljitvah je izpostavljeno, kako so nove ustvarjalne osebnosti v zadnjih dveh letih oživljale kulturni utrip našega prostora in ga obenem izzivale s preseganjem kalupov in ljubiteljske samozadostnosti v umetnosti. Na slovesnosti v Narodnem domu v Trstu je bil razglašen dobitnik letošnje nagrade Zlato zrno, ki prejme umetniško oblikovano kocko – znak igre na srečo in tveganja – in denarni znesek. Prav tako so bili tudi nominiranci deležni listine s priznanjem in denarno spodbudo za svoj opazni ustvarjalni dosežek. Prireditev je s svojim nastopom obogatila hornistka Jasna Komar, ki je za svoje izredno ustvarjalno uveljavitev v svetu prejela Zlato zrno leta 2013. Ob govoru predsednice Tončičevega sklada Marije Pirjevec, je podpredsednik Marko Kravos kot običajno v svojem nagovoru razgrnil razmislek o ustvarjalnem okolju, pogojih za delo in uveljavitev novih generacij slovenskih ustvarjalcev pri nas. V Narodnem domu v Trstu se je tako odvijal v ponedeljek, 22. junija ob 17.00, praznično “kresni” trenutek, ko se je izkazala pozornost občinstva in medijev do izrazitih prebojnih dosežkov na domači in mednarodni sceni naših mladih entuziastov v obdobju zadnjih dveh let – ter priložnost, da je topel domač aplavz spodbudil letošnje nominirance in nagrajenca Zlatega zrna 2015.


Zlato zrno 2015 prejme režiser in pisatelj Igor Pison.

Z diplomami in denarnimi spodbudami so odlikovani: Petra Grassi, Jure Kopušar in Patrick Quaggiato.


Nominiranci
Nominiranci prejmejo diplomo s priznanjem in 500 evrov, eden od njih, nagrajenec, pa umetniški predmet, delo Benečanke Luise Tomasetig, in znesek 2000 evrov.


Igor Pison režiser in pisatelj
dobitnik nagrade zlato zrno 2015


Igor Pison, 1982, režiser in pisatelj, je v zdnjem času z umetniško pretanjenostjo in zrelostjo pritegnil pozornost. Njegove odrske postavitve odražajo obvladovanje dramske in odrske snovi, pozornost do sporočilnega naboja v besedilu, do detajlov v njem ter se samozavestno lotevajo temeljnih dramaturških vprašanj. Vse to pričuje o Pisonovi osebnosti, ki se je oblikovala v širšem evropskem prostoru in v osebnih razgledih in navezah z novo generacijo ustvarjalcev. Dramatizacija in režija Angela Pozabe Maje Haderlap v ljubljanski Drami leta 2013, postavitev na oder komponiranega avtorskega besedila Trst, mesto v vojni v Trstu leta 2014, režija Brkanovićeve opere Ekvinocij v Narodnem gledališču v Zagrebu marca 2015  predstavljajo izvirno izkušnjo za sodobno dramsko in operno gledališče, ko izpostavljajo skrb za stik z občinstvom ob vprašanjih našega časa.
Njegova knjiga kratke proze Zasilni izhodi, Trst 2013, bralca prepričljivo uvede v razmršeni čas mlade generacije, ki se je znašla pred zaprtimi vrati: predstavlja obetavno napoved in svežo pisavo v t.im. tržaški književnosti.


Petra Grassi
zborovodkinja in skladateljica

Petra Grassi, pianistka, pedagoginja, zborovodkinja in skladateljica je na svoj talent opozorila že pred petnajstimi leti, ko je v klavirskem duu s sestro Veroniko začela osvajati pomembne nagrade, nato je svojo glasbeno izobrazbo nadgradila s študijem zborovodstva in kompozicije. Na vseh področjih je požela razveseljive uspehe, ki so presegli lokalno dimenzijo in obetajo še veliko presenečenj: zborom, tako mladinskim kot odraslim, se posveča z navdušenjem in strokovnostjo, v kompoziciji pa dokazuje izvirnost in domiselnost. Z Dpz Kraški slavček-Krasje je leta 2013 osvojila dve zlati plaketi na mednarodnem tekmovanju v Bad Ischl (Avstrija), februarja 2015 je prejela prvo absolutno nagrado ter nagrado za najmlajšega dirigenta na državnem tekmovanju v Arezzu, podoben uspeh je zabeležila v aprilu v Benetkah na 15. mednarodnem zborovskem tekmovanju „Venezia in musica“.


Jure Kopušar gledališki igralec

Jure Kopušar, gledališki in filmski igralec, ki je zrasel iz tržaškega Studia ART in diplomiral na AGRFTV v Ljubljani leta 2012, nenehno plemeniti svoj igralski talent in interpretativno strast. Obvladuje ju pod narekom režijskega koncepta, a tudi osebne vestne gradnje gledališke iraznosti. Ta pride do veljave ob iskanju kompleksnega nagovarjanja občinstva, pri tem pa ne opušča elemntarne govorice, ki temelji v goli človečnostji igralca samega. V zadnjih dveh letih se je izkazal z liki v odrski postavitvi ekspresionistične poezije Mirana Jarca v ljubljanskem Gleju, Ni obale, ni; v provokativnem Cafè Dada v MGL leta 2014 ter 2015. na odru SSG v Trstu kot župnik v Cankarjevih Hlapcih z novim interpretacijskim ključem do te vloge.
Kopušarja odlikuje glasovni nastavek z velikim razponom – od krika do šepeta, izrazno nabit je v telesni in mimični govorici. Njegov nastop na odru zato zaznavajo tako kritika kot gledališko okolje in publika.


Patrick Quaggiato skladatelj in tolkalec

Patrick Quaggiato je že od otroštva navdušen zborovski pevec, svoj glasbeni talent pa je vzporedno razvijal na različnih področjih: diplomiral je kot tolkalec in se začel ukvarjati z dirigiranjem, tako zborovskim kot instrumentalnim. Raznoliki izzivi so ga usmerili tudi h kompoziciji, kjer je svojo ustvarjalnost najlepše izrazil v vokalni, nato pa tudi v instrumentalni glasbi. S tankočutnim posluhom do teksta je znatno obogatil zborovsko literaturo in postal nepogrešljiv soustvarjalec goriškega kulturnega prostora, pomembna priznanja pa je dosegel tudi v širšem, mednarodnem okolju. Med zadnjimi dosežkimi gre omeniti nagrado za noviteto na regijskem tekmovanju otroških in mladinskih zborov v Novi Gorici l.2013, nagrado iz leta 2014  za najboljšo noviteto na slovenskem državnem zborovskem tekmovanju Naša pesem v Mariboru ter izvedbo njegove kompozicije za tolkala na osrednji Prešernovi proslavi v Ljubljani.

Zlato zrno 2015 – nagovor ob podelitvi nagrade

Nagovor pred razglasitvijo Zlatega zrna 2015
Narodni dom v Trstu, 22. junija 2015

Preden podelimo častne listine in slovesno imenujemo mladega ustvarjalca, ki je postal šesto Zlato zrno, bom še sam izustil nekaj besed. Ne bodo pridigarske – ne do mladih umetnikov ne do javnosti. Rad bi le dal duška svojim dvojnim čustvom.
Na eni strani se v meni preliva zadoščenje, ker videvam izza nas, ki smo se predali umetniškemu početju pred toliko leti, kako se zapolnjujejo vrste čistokrvnih sanjačev in visoko ambicioznih graditeljev duhovnih gradov. Vaše nove stvaritve in poustvaritve, vaši drzni prestopki v postopkih ustvarjanja ne kažejo samo na vaš domet. Osmišljajo tudi tradicijo, osmišljajo in izzivajo generacije, ki smo pred vami zagrizli v vsakdanjo povprečje in rinili po brezpotjih proti presežnemu. – Vse bolj smo ovešeni z leti, s kako zdravstveno tegobo, in večkrat smo tudi v dvomih o smislu in o aktualnosti zdajšnjih lastnih umetniških dejanj. Pogled na vaše delo, na kipečo energijo, vašo predanost, vztrajnost, pogum in strast poganja tudi nam kri po žilah. Vi sami ste nam življenjska nagrada, saj nas navdajate z zavestjo, da predstavljajo naša pisava, naša glasba, naše likovne, odrske in še katere stvaritve humus, iz katerega rase znova – nova slovenska prepoznavnost in da ste živa snov, ki obnavlja kohezivne silnice v naši skupnosti: v skupnosti, ki ni več na prostor, na ozemlje vezan skupek ljudi, ampak jata ptic na oblakih skupnega jezika, kulture, sočutja in odgovorne zavzetosti za prihodnost.
Tak vzneseni glas roga se mi oglaša ta čas v srcu (uglašen tudi na Jasno Komar!).
Kot mi po drugi strani para ušesa alarmni pisk, ko videvam, kako je v našem okolju veliko neprijaznega, sklerotiziranega, celo strupenega do vseh, ki imajo krila, pogled, ki so nosilci sprememb in soočenja z velikim svetom in usodnimi vprašanji našega časa. Ne mislim le na pomanjkanje ključne infrastukture, čeprav ta siromaščina bode v oči – n.pr. že to, da po dveh letih v mojem mestu še ni mogoče kupovati slovenskih knjig, likovnih stvaritev, glasbenih izdaj! V mislih imam še hujšo nemarnost: prepuščenost umetniške sfere zasebni, družinski pobudi in skrbi. Si bomo v gumbnico slovenske siromakove suknje vtikali šport, folkloristične dneve, kulinariko? Morda šope neživljenjskih diplom in masterjev – te plastične kreditne kartice za kratek čas in za virtualno človeškost!? Čemu krovne inštitucije, ti pokrovi, če jih ne skrbi, ali se v loncu kaj hranilnega in reprezentativnega skuha?
Bojim se še neumornega ideološkega deljenja, zavajanja in kupovanja duš, tudi umetniških duš, tako v malem kot v velikem merilu. Kar postaja od razbitem zrcalu evropske ideje vse bolj očitno in kar pelje svet v že znani vrtinčasti zli tok, kot smo ga doživljali v XX. stoletju.
In bojim se, da mreženje v umetniški sferi prispeva predvsem h kupovanju, medijskemu dušenju ali sprevračanju ustvarjalcev v blagovno znamko in prodajno blago. Kot da smo zamorčki v davnih časih: brez možnosti in pravice do upora in do svobode. Še najmanj pa do zatišnega miru, ki je kot kruh potreben za zbranost in samosvojo ustvarjalnost: ne pa trinoštvo profita, konkurenčnosti in vajeti finančniških kočijažev.

Dovolj soli. Hvala, dragi mladi – kolegice in popotni tovariši! – za vaše iskrivo in iskreno.

Marko Kravos, pesnik
podpredsednik Tončičevega sklada

Zlato zrno 2013Razglasitev nagrajenca in podelitev nagrad
Narodni dom v Trstu, 19. junija 2013

O nominacijah za nagrado Zlato zrno 2013
Zlato zrno, nagrada za mlade slovenske ustvarjalce iz Dežele Furlanije Julijske krajine, ki jo letos že petič podeljuje Sklad Sergij Tončič v Trstu, je bila tudi letos na dosegu štirih nominiranih. To so: glasbenica in hormistka Jasna Komar, igralec Jure Kopušar, igralka Lara Komar in filmski avtor Martin Turk. Tako se je odločila žirija, ki jo sestavljajo Aleš Doktorič, Poljanka Dolhar, Katja Kralj,  Marjan Kravos in Marko Kravos. V utemeljitvah je izpostavljeno, kako so nove ustvarjalne osebnosti v zadnjih dveh letih oživljale kulturni utrip našega prostora in ga obenem izzivale s preseganjem kalupov in ljubiteljske samozadostnosti v umetnosti. Na slovesnosti v Narodnem domu v Trstu je bila razglašena dobitnica letošnje nagrade Zlato zrno, ki prejme umetniško oblikovano kocko – znak igre na srečo in tveganja – in denarni znesek. Prav tako so bili tudi nominiranci deležni listine s priznanjem in denarno spodbudo za svoj opazni ustvarjalni dosežek. Prireditev je s svojim nastopom obogatil zbor Bodeča neža, ki ga vodi Mateja Černic, dobitnica Zlatega zrna 2011, predsednik Tončičevega sklada Marko Kravos pa je kot običajno v svojem nagovoru razgrnil razmislek o ustvarjalnem okolju, pogojih za delo in uveljavitev novih generacij slovenskih ustvarjalcev pri nas. V Narodnem domu v Trstu se je odvijal v sredo, 19. junija ob 17.30, praznično “kresni” trenutek, ko se je izkazala pozornost občinstva in medijev do izrazitih prebojnih dosežkov na domači in mednarodni sceni naših mladih entuziastov v obdobju zadnjih dveh let – ter priložnost, da je topel domač aplavz spodbudil letošnje nominirance in nagrajenca Zlatega zrna 2013.


Poročilo žirije za Zlato zrno 2013
(Marko Kravos)

Naj omenim, da so letošnje nagrade podeljene po dvoletnem presledku, saj se Zlato zrno po sklepu Tončičevega sklada odslej podeljuje z dvoletno frekvenco.
Na letošnji razpis, ki se je zaključil 30. aprila letos, je prispelo 12 predlogov. Poslale so jih kulturne inštitucije in posamezniki. 11 predlogov je ustrezalo pogojem razpisa.
Žirija je odločala na osnovi prispelega gradiva, ki je izčrpno predstavljalo opuse in prizanja, ki so jih posamezni ustvarjalke-ci dosegali v zadnjih dveh letih. Prav tako je skrbno upoštevala odmeve strokovne kritike in priporočila, ki so bila le-tem priložena.
Osnovni kriteriji ocenjevanja so bili, poleg okvirnih določil razpisa glede starosti kandidata ter glede narodnostne in deželne opredeljenosti, vrhunska ustvarjalna izvirnost, uveljavljanje novih umetniško interpretacijskih pristopov, prepričljiva in skladna realizacija zastavljenih kreativnih ciljev ob posamezni stvaritvi. Žirija se je zavedala, da je marskdaj uspešnost umetniške dejavnost odvisna od pogojev dela, predvsem profesionalnih kulturnih ustanov in sodelavcev, ki omogočajo času ustrezne rezultate. Ni pa hotela odstopiti od zavračanja amaterizma in obrtne uspešnosti, ki navadno streže tržnemu učinku in/ ali popularnosti v posameznih okoljih in dejavnostih.
Kljub zahtevnim kriterijem je žirija zaznala, da ne manjka mladih ustvarjalcev iz naše dežele, ki se suvereno prebijajo v ospredje umetniške ustvarjalnosti Italije in Slovenije, prav tako pa prispevajo opazen umetniški naboj tudi v evropski prostor. Kljubujejo krizi – in morda tudi nakazujejo, da sami sodelujejo pri evropskih integracijah in preseganju vzrokov vsestranske krize evropske skupnosti.
Žal pa je zaznati težji preboj mladih v okviru leposlovja, kjer je uporaba slovenskega jezika očitno prehud izziv za moderno globalistično družbo, usmerjeno bolj k ustvarjanju homogeniziranega človeka kot k ohranjanju identitet in kulturnih izročil.
O izboru nominirancev in glavnega nagrajenca je žirija odločala ne s soglasjem, pač pa s plodnim usklajevanjem posameznih ocen – pač glede na strokovno domeno posameznega člana žirije. In izbrala je štiri nominirance, ki jih je potrdil nato Upravni odbor Tončičevega sklada.
Naj jih po abecednem redu sedaj navedem: igralka Lara Komar, glasbenica in hornistka Jasna Komar, igralec Jure Kopušar in filmski avtor Martin Turk.


Zlato zrno 2013 prejme glasbenica in hornistka Jasna Komar.

Z diplomami in denarnimi spodbudami so odlikovani: Lara Komar, Jure Kopušar in Martin Turk.


Nominiranci
Nominiranci prejmejo diplomo s priznanjem in 500 evrov, eden od njih, nagrajenec, pa umetniški predmet, delo Benečanke Luise Tomasetig, in znesek 2000 evrov.


Jasna Komar glasbenica in hornistka
dobitnica nagrade zlato zrno 2013


Jasna Komar, rojena 1989, je svojo briljantno glasbeno pot začela kar v domačem pihalnem orkestru Ricmanje. Nadaljevala je študije na konservatoriju Tartini ter na Akademiji za glasbo v Ljubljani; že kot študentka je postala solo hornistka v italijanskem mladinskem orkestru, kar je ob izredno močni konkurenci potrdilo odlike njenega muziciranja. Leta 2010 je bila sprejeta v  Gustav Mahler Jugendorchester, ki velja za najboljši tovrstni sestav v svetovnem merilu, obenem pa je požela vrsto nagrad na prestižnih mednarodnih tekmovanjih tudi s solo nastopi. Svoj študij je nadgradila lani z diplomo na akademiji v Stuttgartu, kjer je pridobila naslov akademske glasbenice hornistke in profesorice roga. Na avdiciji za članstvo v Junge Deutsche Philharmonie je osvojila prvo mesto med 41 tekmovalci, od maja 2013 pa je članica profesionalnega orkestra v Göttingenu. Kljub mladim letom je Komarjeva prepoznavno ime v evropskem prostoru. Izkazala se je kot zrela, profesionalno neoporečna, a tudi umetniško kreativna glasbenica.

Lara Komar
igralka

Igralka Lara Komar, letnik 1980, odlično pooseblja prostor, v katerem živi in ustvarja. V Trstu rojeno igralko in diplomirano solopevko zaznamuje namreč enakovredno dramsko izražanje v obeh jezikih našega okolja – v slovenščini in italijanščini. V Slovenskem stalnem gledališču, v katerem je od leta 2007 stalna članica igralskega ansambla, je izstopala v vseh domačih dvojezičnih produkcijah – na primer v pravljici Olgica in mavrica ter v predstavah O poročilu mešane zgodovinsko-kulturne italijansko-slovenske komisije ter 110 okusnih let. Med njenimi številnimi vlogami je treba omeniti interpretacijo nelegalnega priseljenca z zobobolom v Zlatem zmaju Rolanda Schimmelpfenniga (SSG Trst), vlogo Lucinde v uspešnici Duohtar pod mus! v koprodukciji gledališča Koper in SNG Nova Gorica ter vlogo matere morilke v predstavi Il viaggio di Caterina (Stalno gledlaišče FJK).
Njena umetniška rast je nenehna in izkazuje zrelo zavzetost in kreativnost.

Jure Kopušar igralec

Gledališki igralec Jure Kopušar se je rodil leta 1988 v Ljubljani in odraščal v Trstu. Po maturi na liceju France Prešeren in po študiju na gledališki šoli Studio Art, se je vpisal na ljubljansko Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo, kjer je lani tudi diplomiral. Že med študijem na Akademiji je opozoril nase z nekaterimi zelo prepričljivimi vlogami, na primer z interpretacijo travestita v Schnitzlerjevem Rondoju na odru Slovenskega stalnega gledališča v Trstu. Leta 2011 je za vlogo Tartuffa v predstavi na AGRFTVprejel Severjevo nagrado, najvišje priznanje za igralca dramske igre. Po diplomi oktobra 2012 je bil deležen laskavih ocen gledaliških kritikov še z blestečimi interpretacijami vlog v Shakespearejevi Ukročeni trmoglavki (Mestno gledališče ljubljansko) in v monodrami na besedila Mirana Jarca Ni obale ni (Gledališče Glej). Uspešno je nastopil tudi v številnih slovenskih filmih zadnjih let. Leta 2011 je že bil nominiran za nagrado Zlato zrno.

Martin Turk filmski avtor

Martin Turk (1978) je tržaški filmski avtor, ki se je uveljavil kot avtor kratkih filmov in za to ustvarjanje že prejel Zlato zrno 2008. V zadnji letih je bil njegov ustvarjalski napor usmerjen v celovečerni filmski prvenec, med pripravami zanj pa je posnel kratki film Stvari, ki jih nisva nikoli naredila (2011) in v njem potrdil senzibilnost za ključne trenutke v medčloveških odnosih kot tudi za sodobno filmsko govorico. Za film Nahrani me z besedami (2012) je napisal scenarij, v katerem je prizorišče tudi Trst kot umetniški topos. Turk postane s tem filmom prvi med Slovenci v Italiji, ki je bil z velikim filmskim formatom vključen v redno distribucijo po kinematografih. – V filmu se čudaški protagonist, ki skuša rekonstruirati Kristusovo pisavo, izgubi nekje v Italiji. To sproži dogajanje, ki razgali skrhane odnose med najbližjimi in čustvena razmerja, kjer zmanjka osnovne komunikacije. Tematski krog filma označujejo poimenovanja njegovih treh delov: Iskanje preteklosti, Izguba sedanjosti, Odkrivanje prihodnosti.

Zlato zrno 2013 – nagovor ob podelitvi nagrade

Nagovor ob podelitvi nagrade Zlato zrno 2013
Narodni dom v Trstu, 19. junija 2013

Podeljevanje umetniških nagrad za mlade nudi redko priložnost za ponos, zadoščenje in veselje vseh, ki se jih je pozornost dotaknila, pa tudi za vse, ki smo deležni sadov naših umetnikov neposredno, ob užitku njihovih stvaritev, kakršnega smo doživeli pravkar ob nastopu zbora Bodeča neža. In seveda posredno – ker je preko njih naš utrip, naš slovenski osebek v Italiji deležen pozornosti v svetu.
Na naših ladjah, ki plujejo s svojimi dragocenimi tovori po širokem morju, je veliko imenitnih ljudi, ki jih odlikuje pogum, znanje, prožnost duha, sposobnost največje koncentracije: pa tudi velikodušna odgovornost do človeškega okolja, do rodnih tal, do zgodovinske dediščine, do jutrišnjega dne in pogojev preživetja za prihodnje rodove. V ustvarjalnem dejanju je žar vere, četudi se zdi včasih na prvi pogled  provokativno izstopajoč iz povprečnega: umetnost tipa in zaznava meje zdajšnjega sveta, da bi začrtala in razvijala našo percepcijo, našo emocionalno pamet za jutrišnji daninnoč. Ki je dan za nova družbena razmerja, za nov odnos do naravnega okolja : in obenem noč, kot prostor nove individualne in intimne potrditve človeškega jaza, njegove čutno čustvene biti, ki je temelj človekove sreče.
Naše ladje so, ti umetniki, na katere smo ponosni. A za ladje so potrebni privezi, pomoli, pristaniške storitve. Za Trst, pa tudi drugod v naši deželi pa opažamo, da se stare kulturne inštitucije opuščajo, da hirajo ali so na robu preživetja. Gledališče, knjižnica, knjigarna, arhivsko zgodovinska oskrba, koncertna in galerijska dejavnost nimajo ne prostorskih ne finančnih pogojev, še manj osebja, usposobljenega za kulturniški manegement in uveljavitev, da bi zastavili svoje delo v oporo ustvarjalcem, umetnikom. Ti so res zelo tanka plast družbe, a so zato njena reprezentačna konica. Vrh, s katerega imamo razgled v širši prostor – vrh za potrebno samozavedanje in samozavest, da ostanemo pri svojem: ne zaradi svoje starožitne pameti ampak zaradi raznolikosti, ki jo človeška biosfera potrebuje za svoj nadaljni obstoj. Prav tako kot naša manjšinska skupnost, ki si nikakor ne sme privoščiti, da bi zdrknila v provincializem in obrobje, kamor jo potiska birokracija vseh zunanjih in notranjih centrov moči.
Zavedam se, da so moje besede precej abstraktne, a le zato, ker izhajajo iz zelo intimnega nelagodja, ko čutim, kako je naš prostor vse bolj siromašen, po drugi strani pa celo nestrpen do osebkov, ki izstopajo, ki se gredo soočanja s svetom in mednarodnim kulturnim okoljem. Nelagodje me navdaja, ko bode v oči, da upravljajo z našimi dobrinami, kar jih je še ostalo, nekakšni samooklicani knjigovodje, gospodarniki z politikantsko matrico v pameti, spretnjakoviči z denarnimi balončki, ki jim sproti pokajo v rokah. In ti s svojo kramarsko pametjo jemljejo mero umetnosti: ki je najbolj živ odraz etične občutljivosti in življenjske moči kake skupnosti; ki je tudi nevidna medgeneracijska vez in komunikacijski kanal, s katerim nagovarjamo veliki svet!
Moje nelagodje je nelagodje širše plasti ustvarjalcev pri nas – ki postaja vse bolj ogorčenost – kot se je izkazalo pred desetimi dnevi v TK!
Preveč je zguljenih izgovorov, da so materialno – finančne okoliščine vse bolj tesnobne, da svet vse bolj poka po šivih in da je zato za manjšine vse manj pozornosti. Zato da so rezi v osnovne kulturne inštitucije nujni.
Bomo končno ustvarjalci kdaj zahtevali temeljit razmislek o osnovah, na katerih naj rase družba duhovno bogatih ljudi, ki se ne zmenijo za naravno danost, da pripadajo malim okoljem: še več, ki bo to svojo danost jemala kot priložnost, izziv, zadoščenje! Umetnost in druga področja ustvarjalnosti so najbolj vidna izpostava naše identitete. Rabijo pa moderna oporišča, moderne pristope, sodobno opremljenost, tehnologijo, ki omogoča gospodarno izrabo talentov in potencialov ter načrtovanje razvoja. Ne pa krčenje, varčevanje na vseh koncih.
Politična spretnost, kupčkanje in drobiženje, še manj folkloristični populizem nam ne bosta zajamčila obstoja niti drugih nujnih pritiklin civilizirane skupnosti: ne notranje demokracije še manj duhovne blaginje. To danes je le ribarjenje s trnkom v morju, kjer je še sardonov vse manj.
Brez jutrišnjih Spacalov in Černigojev, brez bodočih Merkujev in Pahorjev, Rebul, brez mladih Josipov Tavčarjev, Jožetov Babičev, brez kakih novih Borisov Podrek smo ne samo brez klobuka in brez hlač ampak tudi brez sidrišča in kompasa.

Hvala našim mladim umetnikom za današnjo priložnost, da se lahko izustijo in slišijo take besede. Žal tistih, do katerih ušes bi morale te besede priti, običajno ni zraven. Tudi danes ne. Vedno imajo drugje zelo hude opravke: zato pa je nam  nenehno in vse bolj hudo!
A zdaj si končno privoščimo nagradno slavje. Da si ob njem utrdimo zavest o lastnem pomenu in teži. In se zato spet predamo ponosu in zadoščenju.

Na vrsti je ključno dejanje naše slovesnosti: razglasitev dobitnika glavne nagrade.
Vabim izbrane umetnike – za dva, ki manjkata pa njihove zaupnike, da stopijo v ospredje.
Naj naglasim, da veljajo vsi štirje izbranci že za nagrajence, kar jim Tončičev sklad izkazuje s posebno listino in čekom za 500 evrov. – Po pravilniku pa je dobitnik velike nagrade Zlato zrno le eden. Ta prejme umetniško kocko Luise Tomasetig, listino in 2000 evrov
Priznanje ob nominaciji prejmejo: Lara Komar, Jure Kopušar in Martin Turk. Letošnja dobitnica Zlatega zrna pa je glasbenica, hornistka Jasna Komar.
Iskreno čestitam. Upam, da bo s svojim rogom priklicala tudi boljše čase za umetnost.

Marko Kravos, pesnik
predsednik Tončičevega sklada

Štipendije za akademsko leto 2011/2012

Razglasitev dobitnikov štipendij in podpor
Dijaški dom Srečko Kosovel, 23. januarja 2012


Dobitniki štipendije v znesku 1500,00€ za akademsko leto 2011/2012 za podpore rednim študentom, ki so vpisani v dodiplomske in podiplomske visokošolske študijske programe

ANA KOŠUTA
redno vpisana v četrti letnik univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani.

TADDEA DRUSCOVICH
redno vpisana v četrti letnik na ALUO – Akademija za likovne umetnosti Univerze v Ljubljani, smer vizualne komunikacije.

IVA PERTOT
redno vpisana v tretji letnik Inženirske fakultete za elektroniko na Univerzi v Trstu.


Dobitniki podpore v znesku 1000,00€ za akademsko leto 2011/2012 za podpore rednim študentom, ki so vpisani v dodiplomske in podiplomske visokošolske študijske programe

JERNEJ ŠČEK
redno vpisan v prvi letnik Leposlovne fakultete Univerze v Trstu, smer: družbene vede.


Dobitniki podpore v znesku 800,00€ za akademsko leto 2011/2012 za podpore rednim študentom, ki so vpisani v dodiplomske in podiplomske visokošolske študijske programe

SANJA MIKAC
vpisana v prvi letnik Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, oddelek za Industrijsko in unikatno oblikovanje.

SARA ZUPANČIČ
vpisana v drugi letnik rednega študija: Muzikologija, 1. stopnja E na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

JURE KOPUŠAR
redno vpisan v četrti letnik na AGRFT – Akademija za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani.

JURIJ KLANJŠČEK
redno vpisan v tretji letnik Filozofske fakultete Univerze v Trstu, oddelek za zgodovino, študijski program: Sodobna zgodovina.

ELENA RITA PESARO
redno vpisana v drugi letnik na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem v Kopru, študijski program: Medijski študiji.

GORAN KOŠUTA
redno vpisan v peti letnik Pravne fakultete Univerze v Trstu.


Dobitniki podpore v znesku 500,00€ za akademsko leto 2011/2012 za podpore rednim študentom, ki so vpisani v dodiplomske in podiplomske visokošolske študijske programe

MANJA KOŠUTA
redno vpisana v tretji letnik na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru, študijski program: Medijski študiji.

TINKARA KOŠUTA
vpisana v prvi letnik na Fakulteti za management Univerze na Primorskem v Kopru.

Zlato zrno 2011Razglasitev nagrajenca in podelitev nagrad
Narodni dom v Trstu, 17. junija 2011

O nominacijah za nagrado Zlato zrno 2011

Zlato zrno, nagrada za mlade slovenske ustvarjalce iz Dežele Furlanije Julijske krajine, ki jo letos že četrtič podeljuje Sklad Sergij Tončič v Trstu, je tudi letos na dosegu štirih nominiranih. To so: Petra Grassi, Mateja Černic, Jure Kopušar in soustvarjalca zgoščenke Tekocina Peter Gergolet in Andrej Kralj. Tako se je odločila žirija, ki jo sestavljajo ugledna ustvarjalna imena: Klavdij Palčič, Marko Sosič, Aleš Doktorič, Rosana Paliaga in Marko Kravos. V utemeljitvah je izpostavljeno, kako so nove ustvarjalne osebnosti v zadnjih dveh letih oživljale kulturni utrip našega prostora in ga obenem izzivale s preseganjem kalupov in ljubiteljske samozadostnosti v umetnosti. Na slovesnosti v Narodnem domu v Trstu je bila razglašena dobitnica letošnje nagrade Zlato zrno, ki prejme umetniško oblikovano kocko – znak igre na srečo in tveganja – in denarni znesek. Prav tako bodo tudi nominiranci deležni listine s priznanjem in denarno spodbudo za svoj opazni ustvarjalni dosežek. Na podelitvi je nastopil lanski prejemnik Zlatega zrna harmonikar Igor Zobin, predsednik Tončičevega sklada Marko Kravos pa je kot običajno v svojem nagovoru razgrnil razmislek o ustvarjalnem okolju, pogojih za delo in uveljavitev novih generacij slovenskih ustvarjalcev pri nas. V Narodnem domu v Trstu se je odvijal v petek, 17. junija ob 17.30, praznično “kresni” trenutek, ko se je izkazala pozornost občinstva in medijev do izrazitih prebojnih dosežkov na domači in mednarodni sceni naših mladih entuziastov v obdobju zadnjih dveh let – ter priložnost, da je topel domač aplavz spodbudil letošnje nominirance in nagrajenca Zlatega zrna 2011.

Zlato zrno 2011 prejme zborovodkinja Mateja Černic.


Z diplomami in denarnimi spodbudami so bili odlikovani: Petra Grassi, Jure Kopušar in Peter Gergolet in Andrej Kralj.

Nominiranci

Nominiranci prejmejo diplomo s priznanjem in 500 evrov, eden od njih, nagrajenec, pa umetniški predmet, delo Benečanke Luise Tomasetig, in znesek 2000 evrov.


Mateja Černic zborovodkinja
dobitnica nagrade zlato zrno 2011Mateja Černic je zborovodkinja mlajše generacije, ki je s tekmovalnimi in umetniškimi dosežki vokalne skupine Bodeča neža iz Vrha sv. Mihaela, v kratkem času dosegla preboj iz razširjenega, samoreferenčnega zadovoljevanja, kar pomeni tudi emancipacijo amaterske zborovske dejavnosti. Njen pristop nosi pečat zdrave ambicije po mednarodni konfrontaciji ter stalnem posodabljanju delovne metode v spoštljivem odnosu do visoke umetniške vrednosti, ki jo zborovsko petje lahko odrazi tudi na ljubiteljskem nivoju. Tankočutnost, komunikativnost, pozornost do kakovosti vokalnega izražanja, predvsem sposobnost razumevanja in poglabljanja stilnih in izvajalskih zahtev slovenske in tuje zborovske literature v širokem časovnem razponu zaznamujejo njen pristop s predznakom odlike. Pred kratkim je z zborom Bodeča Neža osvojila dve zlati priznanji na državnem tekmovanju v Vittoriu Venetu, lani pa prvo mesto in najvišje priznanje na Mednarodnem festivalu mladinske zborovske glasbe v Belgiji, leta 2009 dve zlati plaketi na Mednarodnem tekmovanju Slovakia cantat v Bratislavi. Ta in še druga priznanja pričajo o iskanju širše resonance in o smotrni izbiri ustvarjalnih ciljev.


Petra Grassi
skladateljica in zborovodkinjaPetra Grassi je pianistka, pedagoginja, korepetitorka, zborovodkinja, skladateljica, predvsem pa navdušena raziskovalka glasbene umetnosti, ki jo pri vseh teh dejavnostih vodi zavest o pomenu strokovne izobrazbe, na kateri sloni njeno ambiciozno in hkrati samokriticno umetniško snovanje, ob tem pa še stremljenje po izpopolnjevanju s študijem klavirja, solopetja, dirigiranja, kompozicije in glasbene pedagogike. Njene zborovske skladbe izvajajo priznani slovenski zbori in so bile izbrane tudi za tekmovalne programe. Z jasnim, analiticnim pogledom in željo po konfrontaciji gradi svojo polivalentno glasbeno identiteto in premišljeno usmerja svoj trud v obrtniško brezhibno izvedbo ustvarjalnega dela z željo po preseganju povprecnosti v domacem okolju. Letos je diplomirala iz glasbene pedagogike na tržaškem konservatoriju Tartini z muzikološkim obravnavanjem fonetike slovenske poezije v treh skladbah, ki jih je napisala za dekliški-ženski zbor.


Jure Kopušar gledališki ustvarjalecJure Kopušar je študent tretjega letnika AGRFTV v Ljubljani, ki v zadnjih letih izstopa med mladimi gledališkimi ustvarjalci. Nase je opozoril že pred vpisom na Akademijo, tako ob priložnostnih javnih nastopih kot v manjših vlogah pri predstavah Slovenskega stalnega gledališca v Trstu ter z vlogami, ki jih je odigral v okviru gledališke šole Studio Art. Že takrat je bila opazna njegova govorna kultiviranost, ob njej pa mnogostranska odrska prezenca ter izpovedovalna moc. Slednja se je v casu študija okrepila ter znatno prispevala k uspehu predstav, ki jih je oblikoval na Akademiji, saj so le te gostovale tako na Borštnikovem srecanju kakor tudi na festivalih v Istambulu in Novem Sadu. Zaupane so mu bile vloge v vec slovenskih filmih, potrditev njegove igralske tenkocutnosti in vecplastnosti pa predstavlja vloga travestita v Schnitzlerjevem Vrtiljaku (Rondo-ju) v zadnji sezoni Slovenskega stalnega gledališca v Trstu.


Nominacija za ustvarjalni projekt

Peter Gergolet in Andrej Kralj za zgoščenko TekočinaDoberdobčan Peter Gergolet in Tržacan Andrej Kralj sta s skladbami na zgošcenki Tekocina skupine Vulture and the Guru izrazila svojo izvirno glasbeno in besedno ustvarjalnost, ki presega lokalno povprecje in povprecnost z iskanjem dialoga s sodobnimi trendi na širšem mednarodnem obzorju. Pri izvedbi izvirne glasbe na cd-ju so sodelovali številni krajevni ustvarjalci, ki so vsak po svoje prispevali k uglašenemu mozaicnemu projektu. Ta je evidentiral velik izrazni potencial mladih glasbenikov, ki jim je varnost obrabljenih kalupov in gole tržnosti pretesna. Od konceptualne svežine graficne podobe zgošcenke do eklekticnih uglasbitev, ki so smiselno izoblikovane v živ splet z besedilom, je Tekocina kompleksen glasbeni dosežek, pri katerem ne gre prezreti še odprtega obmejnega profila sodelujocih, kar se kaže v raznolikosti zasedbe – pravem laboratoriju neobremenjene, svetovljansko obarvane deželne ustvarjalnosti.

Zlato zrno 2011 – nagovor ob podelitvi nagrade

Nagovor ob podelitvi nagrade Zlato zrno 2011
Narodni dom v Trstu, 17. junija 2011

Tako kot je človek oblečen v lastno kožo, je tudi vsako naše dejanje, vsako naše početje odeto v sedanjost. Sodobnost kot odmerek bivanja, čas med minulim dogodkom, med izkušnjo z včerajšnjim – in med želelnim naklonom v čas prihodnosti, v čas zasnov in prenovitve. Res, sedanjik se nam kot koža tesno prilega! Včasih imamo občutek, da nas utesnjuje, da smo v njej preveč izpostavljeni dolgim rokam družbe, omejeni od njenih kriz, uboštva njenega duha, predvsem pa slepilnih manevrov, s katerimi si prilašča naš osebni čas in našo moč, naše znanje, svobodo.
Za ustvarjalčevo kožo je značilna občutljivost, saj je ovojnica za ambiciozni ego; a ta koža je tudi varovalna membrana za človečnost posameznika našega časa, za njegov individualistični trenutek v družbeni danosti. Je čutilo posameznika za nežne dotike in zadnja pregrada pred odtujitvenimi poseganji v zasebnost. Ta po-sebna za-sebnost je plodni vrt biotske raznovrstnosti človeškega sveta. Raznovrstnost osebkov, ki dihajo naš tukaj in zdaj.
V vsakem umetniškem dejanju je zrno, zlato zrno svobode, ki si jo ustvarjalec privošči v odnosu do spon preteklosti in spon družbene sivine vsakdanjika: da bi s tem ohranil svojo izvirnost, enkratnost in da bi v svoje časovno okolje, v to ozko kožo družbene danosti vtisnil svoj pečat, svoj biserni strdek, ki pričuje o strasti in radosti bivanja in dela.
Nagrade Zlato zrno za mlade slovenske umetniške zagnance si niso izmislili trgovci z novci ali bančnki s svojimi finančnimi merniki in indeksi – da bi si oprali z njo roke. Niti ni zrasla na zelniku politikov, javnih rodoljubcev, ki se sicer radi postavljajo na odre in pred snemalne kamere z duhovnimi samorogi, nesmrtnimi umetniki. Niti ni nagrada vaba za zviševanje reitinga naših medijev: ti imajo že šport, vreme in črno kroniko v ta namen.
Zlato zrno je nastalo na osnovi plemenite zapuščine, ki so jo v spodbudo osamosvojitvenih teženj po znanju, veščini in vizijah pri mladih namenili v Tončičev sklad zdravorazumski ljudje. Nastala in oblikovala se je skozi prva štiri leta kot gesta umetniško kreativnih oseb ali umetniško senzibilnih spremljevalcev, da bi spoznavala in podpirala mladostni preboj tako v naših kulturnih ustanovah kot pri posameznikih: doma ali v velikem svetu. V tem je smisel Zlatega zrna! Seveda zaznavamo nekaj solidarnosti pri naši bančnih in finančnih ustanovah – a veliko veliko manj, kot bi jo slovenska krizantema – razpoznavni znak in znak samozavesti v gumbnici obubožanca ! –  zaslužila. Pri politični „eliti“ ni naša pobuda naletela ne na bev ne na mev. Morda bi zaznali pri njej le kako nagrajevalno oponašanje. Še najbolj stojijo ob strani našim prizadevanjem za pomladitev umetniških zvrsti naši mediji: a kaj, ko so tako krajinsko omejeni v svojem občinstvu in preslabo opremljeni s strokovnimi publicisti, da bi našim ustvarjalcem tudi pozneje lahko kritiško sledili.
Podeljevanje Zlatega zrna pomeni Tončičevemu skladu setev. Z nagrajevanjem ne izpostavljamo poudarjene slovenskosti ne drugih identitetnih poslanstev v ustvarjanju: našemu zrnu gre predvsem za avtentično, polnokrvno brstje novih generacij, za mlado kožo na sedanjiku naše skupnosti. Ta avtentičnost bo vam, mladim slovenskim likovnikom, glasbenikom, besedovalcem v knjigi, z odra ali z ekrana, v multimedialnih izraznih stvaritvah, arhitekturi in kar je še takega – omogočilo, da se boste počutili v lastnem sedanjiku doma: sproščene in cenjene obenem. Tako bo tudi starejša umetniška generacija zaznala, da je v navezi z vami, da je njeno delo osmišljeno, četudi podvrženo vašemu oporekanju in vašim ustvarjalnim presežkom.
Najhuje bi bilo, če bi vaš kreativni zagon ne našel ne tal ne odmeva. A zdaj smo tu, drug ob drugem v narodni koči strica Toma (tako bi bilo mogoče še najustrezneje reči temu krhlju Fabianijeve palače, ki je bila Slovencem dodeljen: a le ob delavnikih do 19. ure!). Pa kaj, Slovencem nam je pohlevna skromnost pisana na kožo! – A danes je slovesnost podeljevanja priznanj in nagrade – in vsaj zagodrnjamo lahko prav zaradi poguma in samozavesti, ki nam jo vlivajo mladi. Naj jim gre ob tej priložnosti le še toplo naročilo: Bodite samohodci – avtentični samonikleži v tem, kar ustvarjate: tako boste zagotovili vaši/naši družbeni sredini kisik, umetnosti pa vlogo očiščevalnega plamena, ki sveti – iz roda v rod, iz veka v vek! Iz enih rok – v rock & roll!

Marko Kravos
predsednik Tončičevega sklada

Štipendije za akademsko leto 2010/2011

Razglasitev dobitnikov štipendij in podpor
Dijaški dom Srečko Kosovel, 14. januarja 2011

Dobitniki štipendije v znesku 1500,00€ za akademsko leto 2010/2011 za podpore rednim študentom, ki so vpisani v dodiplomske in podiplomske visokošolske študijske programe

ANA KOŠUTA
redno vpisana v tretji letnik univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani.

TADDEA DRUSCOVICH
redno vpisana v tretji letnik na ALUO – Akademija za likovne umetnosti Univerze v Ljubljani, smer vizualne komunikacije.

SARA ZUPANČIČ
vpisana v prvi letnik rednega študija: Muzikologija, 1. stopnja E na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.


Dobitniki podpore v znesku 800,00€ za akademsko leto 2010/2011 za podpore rednim študentom, ki so vpisani v dodiplomske in podiplomske visokošolske študijske programe

IVA PERTOT
redno vpisana v drugi letnik Inženirske fakultete za elektroniko na Univerzi v Trstu.

MANJA KOŠUTA
redno vpisana v drugi letnik na Fakulteti za humanistične študije  Univerze na Primorskem v Kopru, študijski program: Medijski študiji.

MARTINA GIOVANNINI
obiskuje drugi letnik podiplomskega študijskega programa Konferenčnega tolmačenja Visoke šole za tolmače in prevajalce v Trstu, smer prevajanje in tolmačenje.

DAJANA KOČEVAR
redno vpisana v drugi letnik podiplomskega študija za doktorat na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, smer literarne vede, študijski program: Italijanska kultura na slovenskih tleh v 18.stoletju.

MONIKA LUCAS
redno vpisana v drugi letnik na Filozofski fakulteti Univerze Ca’Foscari v Benetkah, študijski program: Antične vede: literatura, zgodovina in arheologija.

MARTIN PERIC
redno vpisan v drugi letnik Ekonomske fakultete Univerze v Trstu, študijski program: Mednarodna ekonomija.

JURIJ KLANJŠČEK
redno vpisan v drugi letnik Filozofske fakultete Univerze v Trstu, oddelek za zgodovino, študijski program: Sodobna zgodovina.

JURE KOPUŠAR
redno vpisan v tretji letnik na AGRFT – Akademija za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani.