Štipendije za akademsko leto 2011/2012

Razglasitev dobitnikov štipendij in podpor
Dijaški dom Srečko Kosovel, 23. januarja 2012


Dobitniki štipendije v znesku 1500,00€ za akademsko leto 2011/2012 za podpore rednim študentom, ki so vpisani v dodiplomske in podiplomske visokošolske študijske programe

ANA KOŠUTA
redno vpisana v četrti letnik univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani.

TADDEA DRUSCOVICH
redno vpisana v četrti letnik na ALUO – Akademija za likovne umetnosti Univerze v Ljubljani, smer vizualne komunikacije.

IVA PERTOT
redno vpisana v tretji letnik Inženirske fakultete za elektroniko na Univerzi v Trstu.


Dobitniki podpore v znesku 1000,00€ za akademsko leto 2011/2012 za podpore rednim študentom, ki so vpisani v dodiplomske in podiplomske visokošolske študijske programe

JERNEJ ŠČEK
redno vpisan v prvi letnik Leposlovne fakultete Univerze v Trstu, smer: družbene vede.


Dobitniki podpore v znesku 800,00€ za akademsko leto 2011/2012 za podpore rednim študentom, ki so vpisani v dodiplomske in podiplomske visokošolske študijske programe

SANJA MIKAC
vpisana v prvi letnik Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, oddelek za Industrijsko in unikatno oblikovanje.

SARA ZUPANČIČ
vpisana v drugi letnik rednega študija: Muzikologija, 1. stopnja E na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

JURE KOPUŠAR
redno vpisan v četrti letnik na AGRFT – Akademija za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani.

JURIJ KLANJŠČEK
redno vpisan v tretji letnik Filozofske fakultete Univerze v Trstu, oddelek za zgodovino, študijski program: Sodobna zgodovina.

ELENA RITA PESARO
redno vpisana v drugi letnik na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem v Kopru, študijski program: Medijski študiji.

GORAN KOŠUTA
redno vpisan v peti letnik Pravne fakultete Univerze v Trstu.


Dobitniki podpore v znesku 500,00€ za akademsko leto 2011/2012 za podpore rednim študentom, ki so vpisani v dodiplomske in podiplomske visokošolske študijske programe

MANJA KOŠUTA
redno vpisana v tretji letnik na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru, študijski program: Medijski študiji.

TINKARA KOŠUTA
vpisana v prvi letnik na Fakulteti za management Univerze na Primorskem v Kopru.