Slovenski visokošolski sklad Sergij Toncic

26. januarja 2024 – podelitev študijksih podpor

Slovenski Visokošolski Sklad “Sergij Tončič” v Trstu obvešča, da bo podelitev študijskih podpor za leto 2023/2024 potekala v petek 26. januarja 2024 v prostorih Slovenskega dijaškega doma “Srečko Kosovel” v Trstu ob 17.00.
Imena dobitnikov so objavljena v razdelku “Arhiv dejavnosti” spletne strani na spodnji povezavi.

http://www.skladtoncic.org/podpore-za-akademsko-leto-2023-2024/

Podpore za akademsko leto 2023/2024

Razglasitev dobitnikov štipendij in podpor
Trst, 26. januarja 2024

Dobitniki podpor rednim študentom, ki so vpisani v dodiplomske in podiplomske visokošolske študijske programe za akademsko leto 2023/2024


JAŠA CINGERLA
1. letnik podiplomskega študija na EMAG – Medicinska fakulteta, smer Dentalna medicina – Univerza v Mariboru.

IVAN DEVETAK
3. letnik dodiplomskega študijskega programa – Poslovno tehniška fakulteta, Gospodarski inženiring – Univerza v Novi Gorici.

PETRA DEVETAK
1. letnik dodiplomskega študijskega programa – Fakulteta za humanistične študije, smer Medkulturno jezikovno posredovanje – Univerza na Primorskem.

JAN GRILANC
2. letnik magistrskega študijskega programa – Fakulteta za elektronsko in računalniško inženirstvo, smer Elektronika – Univerza v Trstu.

MAJA GRILANC
2. letnik dodiplomskega študijskega programa – Fakulteta za Biološke vede in tehnologije, smer Biotehnologija – Univerza v Trstu.

NINA IMPERIA 
1. letnik dodiplomskega študijskega programa – Fakulteta za elektronsko in računalniško inženirstvo, smer Elektronika – Univerza v Trstu.

ERIKA KOSIČ 
1. letnik podiplomskega študija – Fakulteta za politične in socialne vede, smer Vladne vede in javne politike – Univerza v Trstu.

JAN KOSIČ
1. letnik dodiplomskega študijskega programa – Fakulteta za ekonomske, matematične in statistične vede, smer Ekonomija in poslovno upravljanje – Univerza v Trstu.

NIKA LOVRIHA
3. letnik dodiplomskega študijskega programa – Visoka šola za tolmače in prevajalce – Univerza v Trstu.

ANDREA MANDIĆ
5. letnik študijskega programa – Farmacija – Univerza v Trstu.

GABRIEL MILIČ
diplomant – Zgodovinsko-umetniške vede, smer Antične in moderne književnosti – Univerza v Trstu.

JASMIN PETRUZ
1. letnik dodiplomskega študijskega programa – Ekonomska fakulteta, smer Mednarodna ekonomija in finančni trgi – Univerza v Trstu.

MAKS SKERK
1. letnik dodiplomskega študijskega programa – Fakulteta za fiziko – Univerza v Trstu.

RUDY SKERK
1. letnik podiplomskega študijskega programa – Znanost teoretičnih in znanstvenih podatkov (Theoretical and scientific data science) – Visoka šola Sissa v Trstu.

RENEE STARICH
3. letnik dodiplomskega študijskega programa – Pedagoška fakulteta, smer Razredni pouk – Univerza na Primorskem.

MATEJA TAVČAR
Absolventka dodiplomskega študijskega programa – Fakulteta za vede o zdravju, smer Aplikativna kineziologija – Univerza na Primorskem.

NIKOL USAI
1. letnik magistrskega študijskega programa – Komunikacijska strategija (Strategic communication) – Univerza IULM v Milanu.

NATAŠA VIDONIS
2. letnik dodiplomskega študijskega programa – Pedagoška fakulteta – Univerza na Primorskem.

CHEYENNE ZAGAR
2. letnik magistrskega študijskega programa – Fakulteta za varnostne vede – Univerza v Ljubljani.

VANJA ZULIANI
1. letnik doktorata – Fakulteta za matematiko – Univerza Paris-Saclay v Parizu.

Vsota podeljenih podpor znaša 10.000 evrov.

13. januarja 2023 – podelitev študijksih podpor

Slovenski Visokošolski Sklad “Sergij Tončič” v Trstu obvešča, da bo podelitev študijskih podpor za leto 2022/2023 potekala v petek 13. januarja 2023 v prostorih Slovenskega dijaškega doma “Srečko Kosovel” v Trstu ob 17.00.
Imena dobitnikov so objavljena v razdelku “Arhiv dejavnosti” spletne strani na spodnji povezavi.

http://www.skladtoncic.org/podpore-za-akademsko-leto-2022-2023/

Podpore za akademsko leto 2022/2023

Razglasitev dobitnikov štipendij in podpor
Trst, 13. januarja 2023

Dobitniki podpor rednim študentom, ki so vpisani v dodiplomske in podiplomske visokošolske študijske programe za akademsko leto 2022/2023


SIMON COTIČ
2. letnik podiplomskega študijskega programa – Fakulteta za Biološke vede in tehnologije – Univerza v Trstu.

TOMAŽ COTIČ
2. letnik dodiplomskega študijskega programa – Fakulteta za elektronsko in računalniško inženirstvo – Univerza v Trstu.

VIDA COTIČ
1. letnik dodiplomskega študijskega programa – Zdravstvena fakulteta, smer Fizioterapija – Univerza v Ljubljani

IVAN FERFOLJA
2. letnik dodiplomskega študijskega programa – Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije – Univerza na Primorskem.

JAN GRILANC
1. letnik magistrskega študijskega programa – Fakulteta za elektronsko in računalniško inženirstvo, smer Elektronika – Univerza v Trstu.

MAJA GRILANC
1. letnik dodiplomskega študijskega programa – Fakulteta za Biološke vede in tehnologije, smer Biotehnologija – Univerza v Trstu.

MANUEL KOSOVEL 
absolvent magistrskega študijskega programa – Fakulteta za računalniško inženirstvo – Univerza v Trstu.

MANUEL MALALAN 
1. letnik magistrskega študijskega programa – Ekonomska fakulteta, smer Strategija svetovanja podjetjem – Univerza v Trstu.

JAŠ MIKAC
2. letnik podiplomskega študijskega programa – Fakulteta za ekonomijo in gospodarsko poslovanje – Univerza v Bologni.

ELIA PELIZON
3. letnik dodiplomskega študijskega programa – Fakulteta za zgodovino in filozofijo – Univerza v Trstu.

IVAN PELIZON
absolvent magistrskega študijskega programa – Fakulteta za računalniško inženirstvo – Univerza v Trstu.

JASMIN PETRUZ
1. letnik dodiplomskega študijskega programa – Fakulteta za zdravstvo, smer Zobna higiena – Univerza v Trstu.

RUDY SKERK
2. letnik magistrskega študijskega programa – Fakulteta za Fiziko – Politehnika v Turinu.

URŠKA TERPIN
3. letnik dodiplomskega študijskega programa – Pravna fakulteta – Univerza v Trstu.

MIJA UKMAR
3. letnik dodiplomskega študijskega programa – Pedagoška fakulteta, smer Razredni pouk – Univerza na Primorskem.

NIKOL USAI
3. letnik dodiplomskega študijskega programa – Komunikacija za podjetja in odnosi z javnostjo – Univerza IULM v Milanu.

NATAŠA VIDONIS
1. letnik dodiplomskega študijskega programa – Pedagoška fakulteta – Univerza na Primorskem.

CHEYENNE ZAGAR
1. letnik magistrskega študijskega programa – Fakulteta za varnostne vede – Univerza v Ljubljani.

NEŽA ZOBEC
2. letnik magistrskega študijskega programa – Fakulteta za šport – Univerza v Ljubljani.

Vsota podeljenih podpor znaša 9.500 evrov.

02. marca 2022 – podelitev študijskih podpor

Slovenski Visokošolski Sklad “Sergij Tončič” v Trstu obvešča, da zaradi izrednih razmer in omejitev, ki jih terja pandemija kovida, ne bo mogoče podelitve študijskih podpor za leto 2021/2022 izvesti v prisotnosti. Predstavniki Sklada “Sergij Tončič” bodo stopili v stik z dobitniki in se domenili za način oddaje podpor.
Imena dobitnikov so objavljena v razdelku “Arhiv dejavnosti” spletne strani na spodnji povezavi.

http://www.skladtoncic.org/podpore-za-akademsko-leto-2021-2022/

Podpore za akademsko leto 2021/2022

Razglasitev dobitnikov štipendij in podpor
Trst, 02. marca 2022

Dobitniki podpor rednim študentom, ki so vpisani v dodiplomske in podiplomske visokošolske študijske programe za akademsko leto 2021/2022


JAN GRILANC
3. letnik študijskega programa – Fakulteta za elektrotehniko, smer Elektrotehnika – Univerza v Ljubljani.

NIKOL USAI
2. letnik študijskega programa – Poslovno komuniciranje in mednarodni odnosi – Univerza IULM v Milanu.

MARTIN POLJŠAK
1. letnik magistrskega študija – Fakulteta za družbene vede, smer Novinarstvo – Unverza v Ljubljani.

IVANA  FAJT
2. letnik magistrskega študija – Ekonomska fakulteta – Univerza v Ljubljani.

MANUEL MALALAN 
3. letnik študijskega programa – Ekonomska fakulteta v Trstu, smer Business and Management – Univerza v Trstu.

MANUEL KOSOVEL 
2. letnik magistrskega študija – Fakulteta za računalniško inženirstvo – Univerza v Trstu.

ERIKA KOSIČ
3. letnik študijskega programa – Fakulteta za politične in socialne vede, smer Mednarodne in diplomatske vede – Univerza v Trstu.

NEŽA ZOBEC
1. letnik magistrskega študija – Fakulteta za šport – Univerza v Ljubljani.

JAŠA CINGERLA
1. letnik študijskega programa – Tehnično-zdravstvena fakulteta – Univerza v Trstu.

PETRA SANTINATO
1. letnik študijskega programa – Pedagoška fakulteta, smer Razedni pouk – Univerza na Primorskem.

JASMIN PETRUZ
1. letnik študijskega programa – Smer Arhitektura in notranji dizajn – Likovna akademija v Vidmu.

ALEXANDER FAGANEL
1. letnik podiplomskega študijskega programa – Fakulteta za literaturo in kulturno dediščino, smer Avdiovizualna dediščina in medijska vzgoja – Univerza v Vidmu.

KAROL KOVIC
1. letnik študijskega programa – Smer Grafično oblikovanje – Likovna akademija v Vidmu.

SIMON COTIČ
1. letnik podiplomskega študijskega programa – Biološke vede in tehnologije – Univerza v Trstu.

IVANA COTIČ
Absolventka – Fakulteta za medicino – Univerza v Ljubljani.

TOMAŽ COTIČ
1. letnik študijskega programa – Fakulteta za elektronsko in računalniško inženirstvo – Univerza v Trstu.

IVAN FERFOLJA
1. letnik študijskega programa – Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije – Univerza na Primorskem.

MANUEL GERGOLET
2. letnik študijskega programa – Fakulteta za matematiko – Univerza v Trstu.

ERIKA LABIANI
1. letnik podiplomskega študijskega programa – Pedagoška fakulteta na Primorskem, smer Razredni pouk -Univerza na Primorskem.

MAX ZULIANI
1. letnik podiplomskega študijskega programa – Konservatorij Tartini v Trstu.

VANJA ZULIANI
1. letnik podiplomskega študijskega programa – Fakulteta za matematiko – Univerza v Trstu.

ELIA PELIZON
2. letnik študijskega programa – Fakulteta za zgodovino in filozofijo – Univerza v Trstu.

IVAN PELIZON
2. letnik magistrskega programa – Fakulteta za računalniško inženirstvo – Univerza v Trstu .

RENEE STARICH
1. letnik študijskega programa – Pedagoška fakulteta, smer Razedni pouk – Univerza na Primorskem.

JAŠ MIKAC
1. letnik podiplomskega študijskega programa – Fakulteta za ekonomijo in gospodarsko poslovanje – Univerza v Bologni.

TAMARA ORLICH
Absolventka – Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, študijski program Matematične znanosti – Univerza na Primorskem.

Vsota podeljenih podpor znaša 16.800 evrov.