Slovenski visokošolski sklad Sergij Toncic

02. marca 2022 – podelitev študijskih podpor

Slovenski Visokošolski Sklad “Sergij Tončič” v Trstu obvešča, da zaradi izrednih razmer in omejitev, ki jih terja pandemija kovida, ne bo mogoče podelitve študijskih podpor za leto 2021/2022 izvesti v prisotnosti. Predstavniki Sklada “Sergij Tončič” bodo stopili v stik z dobitniki in se domenili za način oddaje podpor.
Imena dobitnikov so objavljena v razdelku “Arhiv dejavnosti” spletne strani na spodnji povezavi.

http://www.skladtoncic.org/podpore-za-akademsko-leto-2021-2022/

Podpore za akademsko leto 2021/2022

Razglasitev dobitnikov štipendij in podpor
Trst, 02. marca 2022

Dobitniki podpor rednim študentom, ki so vpisani v dodiplomske in podiplomske visokošolske študijske programe za akademsko leto 2021/2022


JAN GRILANC
3. letnik študijskega programa – Fakulteta za elektrotehniko, smer Elektrotehnika – Univerza v Ljubljani.

NIKOL USAI
2. letnik študijskega programa – Poslovno komuniciranje in mednarodni odnosi – Univerza IULM v Milanu.

MARTIN POLJŠAK
1. letnik magistrskega študija – Fakulteta za družbene vede, smer Novinarstvo – Unverza v Ljubljani.

IVANA  FAJT
2. letnik magistrskega študija – Ekonomska fakulteta – Univerza v Ljubljani.

MANUEL MALALAN 
3. letnik študijskega programa – Ekonomska fakulteta v Trstu, smer Business and Management – Univerza v Trstu.

MANUEL KOSOVEL 
2. letnik magistrskega študija – Fakulteta za računalniško inženirstvo – Univerza v Trstu.

ERIKA KOSIČ
3. letnik študijskega programa – Fakulteta za politične in socialne vede, smer Mednarodne in diplomatske vede – Univerza v Trstu.

NEŽA ZOBEC
1. letnik magistrskega študija – Fakulteta za šport – Univerza v Ljubljani.

JAŠA CINGERLA
1. letnik študijskega programa – Tehnično-zdravstvena fakulteta – Univerza v Trstu.

PETRA SANTINATO
1. letnik študijskega programa – Pedagoška fakulteta, smer Razedni pouk – Univerza na Primorskem.

JASMIN PETRUZ
1. letnik študijskega programa – Smer Arhitektura in notranji dizajn – Likovna akademija v Vidmu.

ALEXANDER FAGANEL
1. letnik podiplomskega študijskega programa – Fakulteta za literaturo in kulturno dediščino, smer Avdiovizualna dediščina in medijska vzgoja – Univerza v Vidmu.

KAROL KOVIC
1. letnik študijskega programa – Smer Grafično oblikovanje – Likovna akademija v Vidmu.

SIMON COTIČ
1. letnik podiplomskega študijskega programa – Biološke vede in tehnologije – Univerza v Trstu.

IVANA COTIČ
Absolventka – Fakulteta za medicino – Univerza v Ljubljani.

TOMAŽ COTIČ
1. letnik študijskega programa – Fakulteta za elektronsko in računalniško inženirstvo – Univerza v Trstu.

IVAN FERFOLJA
1. letnik študijskega programa – Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije – Univerza na Primorskem.

MANUEL GERGOLET
2. letnik študijskega programa – Fakulteta za matematiko – Univerza v Trstu.

ERIKA LABIANI
1. letnik podiplomskega študijskega programa – Pedagoška fakulteta na Primorskem, smer Razredni pouk -Univerza na Primorskem.

MAX ZULIANI
1. letnik podiplomskega študijskega programa – Konservatorij Tartini v Trstu.

VANJA ZULIANI
1. letnik podiplomskega študijskega programa – Fakulteta za matematiko – Univerza v Trstu.

ELIA PELIZON
2. letnik študijskega programa – Fakulteta za zgodovino in filozofijo – Univerza v Trstu.

IVAN PELIZON
2. letnik magistrskega programa – Fakulteta za računalniško inženirstvo – Univerza v Trstu .

RENEE STARICH
1. letnik študijskega programa – Pedagoška fakulteta, smer Razedni pouk – Univerza na Primorskem.

JAŠ MIKAC
1. letnik podiplomskega študijskega programa – Fakulteta za ekonomijo in gospodarsko poslovanje – Univerza v Bologni.

TAMARA ORLICH
Absolventka – Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, študijski program Matematične znanosti – Univerza na Primorskem.

Vsota podeljenih podpor znaša 16.800 evrov.

podpore 2021/2022

Slovenski Visokošolski Sklad “Sergij Tončič” v Trstu razpisuje
PODPORE ZA AKADEMSKO LETO 2021/2022
rednim študentkam in študentom, ki so vpisani v dodiplomske in podiplomske visokošolske študijske programe.

O številu podpor in zneskih bo odločal odbor Sklada. Prednost imajo študenti, ki imajo skromnejše materialne razmere.

V skladu s statutom Sklada morajo prosilci imeti stalno bivališče ali biti rojeni v Furlaniji Julijski krajini.

Vsi interesenti naj prošnji, ki mora vsebovati številko telefona, mobitela in naslov elektronske pošte, priložijo fotokopijo osebnega dokumenta, curriculum vitae, potrdilo o dokončani višji srednji šoli s slovenskim učnim jezikom, potrdilo o vpisu na fakulteto in izpis opravljenih izpitov, družinski list in obrazec ISEE. Dokumentacijo naj prosilci pošljejo po pošti ali vročijo osebno v zaprti ovojnici na sedežu Sklada (Slovenski Visokošolski sklad “Sergij Tončič” – Ul. Ginnastica 72 – 34142 – Trst).

Vlog, prispelih po elektronski pošti, ne bomo obravnavali.

Reševali bomo prošnje, dospele do najkasneje 15. novembra 2021.

Za dodatne informacije lahko interesenti pišejo na info@skladtoncic.org.

21. januarja 2021 – podelitev študijskih podpor

Slovenski Visokošolski Sklad “Sergij Tončič” v Trstu obvešča, da zaradi izrednih razmer in omejitev, ki jih terja pandemija kovida, ne bo mogoče podelitve študijskih podpor za leto 2020/2021 tokrat izvesti v prisotnosti. Predstavniki Sklada “Sergij Tončič” bodo stopili v stik z dobitniki in se domenili za način oddaje podpor.
Imena dobitnikov so objavljena v razdelku “Arhiv dejavnosti” spletne strani na spodnji povezavi.

http://www.skladtoncic.org/podpore-za-akademsko-leto-2020-2021/

Podpore za akademsko leto 2020/2021

Razglasitev dobitnikov štipendij in podpor
Trst, 21. januarja 2021

Dobitniki podpor rednim študentom, ki so vpisani v dodiplomske in podiplomske visokošolske študijske programe za akademsko leto 2020/2021


GABRIEL MILIČ
1. letnik dodiplomskega študija – Filozofska fakulteta, smer Zgodovinsko-umetniške vede – Univerza v Trstu.

MANUEL MALALAN 
2. letnik – Ekonomska fakulteta v Trstu, smer Business and Management – Univerza v Trstu.

USAI NIKOL
1. letnik – Poslovno komuniciranje in mednarodni odnosi – Univerza IULM v Milanu.

JAN GRILANC

2. letnik študijskega programa – Fakulteta za elektrotehniko, smer Elektrotehnika – Univerza v Ljubljani.

SIMON COTIČ
3. letnik – Biološke vede in tehnologije – Univerza v Trstu.

IVANA COTIČ
6. letnik – Fakulteta za medicino – Univerza v Ljubljani.

TADEJ PAHOR
1. letnik podiplomskega študija – Fakulteta za tuje jezike in književnost, Oddelek za humanistične študije – Univerza v Trstu.

MITJA PAHOR
1. letnik dodiplomskega študija – Fakulteta za medicino, farmacijo in preventivo, smer Športne vede – Univerza v Ferrari.

IRIS PETRUZ
3. letnik – Zdravstvena fakulteta, smer Radiološka tehnologija – Univerza v Ljubljani.

MANUEL PERSOGLIA
1. letnik – Fakulteta za znanost o okolju, program 2. stopnje Okolje – Univerza v Novi Gorici.

IVANA  FAJT
1. letnik magistrskega študija – Ekonomska fakulteta – Univerza v Ljubljani.

VALENTINA SOSIČ
3. letnik dodiplomskega študija – Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, smer Matematika – Univerza na Primorskem.

NEŽA ZOBEC
3. letnik – Fakulteta za šport – Univerza v Ljubljani.

JULIJA STAVAR
4. letnik – smer Mednarodni odnosi – Univerza v Ljubljani.

MAX ZULIANI
3. letnik dodiplomskega študija – akademska diploma 1. stopnje – Konservatorij Tartini v Trstu.

VANJA ZULIANI
3. letnik – Fakulteta za matematiko – Univerza v Trstu.

ERIKA LABIANI
4. letnik programa 1. stopnje – Pedagoška fakulteta na Primorskem, smer Razredni pouk -Univerza na Primorskem.

NIKA TOMŠIČ
2. letnik – Fakulteta za kemijo, program Biokemija – Univerza v Ljubljani.

MARTIN POLJŠAK
3. letnik – Fakulteta za družbene vede, smer Novinarstvo – Unverza v Ljubljani.

TAMARA ORLICH
2. letnik podiplomskega študija – Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, študijski program Matematične znanosti – Univerza na Primorskem.

PETRA GREGORI
1. letnik dodiplomskega programa – smer Bioinformatika – Univerza v Veroni.

JAŠA CINGERLA
1. letnik dodiplomskega študija – smer Farmacija – Univerza v Trstu.

SOFIA GERGOLET
3. letnik dodiplomskega študija – Pedagoška fakulteta, smer Razedni pouk – Univerza na Primorskem.

Vsota podeljenih podpor znaša 15.900 evrov.

podpore 2020/2021

Slovenski Visokošolski Sklad “Sergij Tončič” v Trstu razpisuje
PODPORE ZA AKADEMSKO LETO 2020/2021
rednim študentkam in študentom, ki so vpisani v dodiplomske in podiplomske visokošolske študijske programe.

O številu podpor in zneskih bo odločal odbor Sklada. Prednost imajo študenti, ki imajo skromnejše materialne razmere.

V skladu s statutom Sklada morajo prosilci imeti stalno bivališče ali biti rojeni v Furlaniji Julijski krajini.

Vsi interesenti naj prošnji, ki mora vsebovati številko telefona, mobitela in naslov elektronske pošte, priložijo fotokopijo osebnega dokumenta, curriculum vitae, potrdilo o dokončani višji srednji šoli s slovenskim učnim jezikom, potrdilo o vpisu na fakulteto in izpis opravljenih izpitov, družinski list in obrazec ISEE. Dokumentacijo naj prosilci pošljejo po pošti ali vročijo osebno v zaprti ovojnici na sedežu Sklada (Slovenski Visokošolski sklad “Sergij Tončič” – Ul. Ginnastica 72 – 34142 – Trst).

Vlog, prispelih po elektronski pošti, ne bomo obravnavali.

Reševali bomo prošnje, dospele do najkasneje 16. novembra 2020.

Za dodatne informacije lahko interesenti pišejo na info@skladtoncic.org.

Podpore za akademsko leto 2019/2020

Razglasitev dobitnikov štipendij in podpor
Dijaški dom Srečko Kosovel, 12. decembra 2019

Dobitniki podpor rednim študentom, ki so vpisani v dodiplomske in podiplomske visokošolske študijske programe za akademsko leto 2019/2020


VALENTINA SOSIČ
2. letnik dodiplomskega študija Matematike na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije – Univerza na Primorskem.

TADEJ PAHOR
3. letnik na Oddelku za humanistične študije – Fakulteta za tuje jezike in kniževnost – Univerza v Trstu.

MITJA PAHOR
1. letnik na Oddelku za humanistične vede – smer Načrtovanje turizma in kulturnih dejavnosti – Univerza v Padovi.

SARA MALALAN
2. letnik podiplomskega študija na Fakulteti za statistiko – smer Vede o zavarovanju in financah – Univerza v Trstu.

PETRA OLENIK
2. letnik Fakultete za medicino – Univerza v Ljubljani.

NIKA TOMŠIČ
1. letnik Fakultete za kemijo – program Biokemija – Univerza v Ljubljani.

ANDREJ LABIANI
2. letnik magistrskega študija na Fakulteti za inženirstvo, infrastrukture in prevoz – Univerza v Trstu.

SANJA SANCIN
3. letnik Fakultete za prevajalce – Univerza v Sieni s sedežem v Arezzu

MANUEL PERSOGLIA
3. letnik Fakultete za Znanost o okolju – program 1. stopnje Okolje – Univerza v Novi Gorici.

JAŠ MIKAC
2. letnik Ekonomske fakultete – smer Ekonomija in uprava gospodarskih enot – kurikulum Uprava in nadzor – Univerza v Trstu.

GORAN HAMMOUSSI ABDIL KADER
1. letnik Fakultete za fiziko – Univerza v Trstu.

Vsota podeljenih podpor znaša 9.700 evrov.