Štipendije za akademsko leto 2016/2017

Razglasitev dobitnikov štipendij in podpor
Dijaški dom Srečko Kosovel, 12. decembra 2016


Dobitniki podpor rednim študentom, ki so vpisani v dodiplomske in podiplomske visokošolske študijske programe za akademsko leto 2016/2017

IVANA COTIČ
2. letnik Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

NIKA COTIČ
4. letnik Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani – smer Razredni pouk.

JANA CROSELLI
4. letnik Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem – smer Razredni pouk.

ALEX DEVETAK
2. letnik magistrskega študija Primerjalne književnosti in slovenistike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

MATIA FERLETIC
6. letnik Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

BARBARA FERLUGA
2. letnik magistrskega študija na Pravni fakulteti Univerze v Trstu.

MAJLA KOŠUTA
1. letnik magistrskega študija na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem – smer Razredni pouk.

SARA MALALAN
2. letnik študijskega programa Statistika in informatika na Univerzi v Trstu.

MATEJA POČKAJ
2. letnik magistrskega študija na Oddelku za Klasično filologijo Univerze v Ljubljani.

PETRA SOSSI
1. letnik študijskega programa 2. stopnje EMAG – splošna medicina na Univerzi v Mariboru.

LUISA VESCOVI
2. letnik Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem – smer Predšolska vzgoja.

MATIJA ZORZUT
3. letnik Strojništva na Univerzi v Vidmu.

Vsota podeljenih podpor znaša 8.900 evrov.