Štipendije za akademsko leto 2010/2011

Razglasitev dobitnikov štipendij in podpor
Dijaški dom Srečko Kosovel, 14. januarja 2011

Dobitniki štipendije v znesku 1500,00€ za akademsko leto 2010/2011 za podpore rednim študentom, ki so vpisani v dodiplomske in podiplomske visokošolske študijske programe

ANA KOŠUTA
redno vpisana v tretji letnik univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani.

TADDEA DRUSCOVICH
redno vpisana v tretji letnik na ALUO – Akademija za likovne umetnosti Univerze v Ljubljani, smer vizualne komunikacije.

SARA ZUPANČIČ
vpisana v prvi letnik rednega študija: Muzikologija, 1. stopnja E na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.


Dobitniki podpore v znesku 800,00€ za akademsko leto 2010/2011 za podpore rednim študentom, ki so vpisani v dodiplomske in podiplomske visokošolske študijske programe

IVA PERTOT
redno vpisana v drugi letnik Inženirske fakultete za elektroniko na Univerzi v Trstu.

MANJA KOŠUTA
redno vpisana v drugi letnik na Fakulteti za humanistične študije  Univerze na Primorskem v Kopru, študijski program: Medijski študiji.

MARTINA GIOVANNINI
obiskuje drugi letnik podiplomskega študijskega programa Konferenčnega tolmačenja Visoke šole za tolmače in prevajalce v Trstu, smer prevajanje in tolmačenje.

DAJANA KOČEVAR
redno vpisana v drugi letnik podiplomskega študija za doktorat na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, smer literarne vede, študijski program: Italijanska kultura na slovenskih tleh v 18.stoletju.

MONIKA LUCAS
redno vpisana v drugi letnik na Filozofski fakulteti Univerze Ca’Foscari v Benetkah, študijski program: Antične vede: literatura, zgodovina in arheologija.

MARTIN PERIC
redno vpisan v drugi letnik Ekonomske fakultete Univerze v Trstu, študijski program: Mednarodna ekonomija.

JURIJ KLANJŠČEK
redno vpisan v drugi letnik Filozofske fakultete Univerze v Trstu, oddelek za zgodovino, študijski program: Sodobna zgodovina.

JURE KOPUŠAR
redno vpisan v tretji letnik na AGRFT – Akademija za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani.