Podpore za akademsko leto 2023/2024

Razglasitev dobitnikov štipendij in podpor
Trst, 26. januarja 2024

Dobitniki podpor rednim študentom, ki so vpisani v dodiplomske in podiplomske visokošolske študijske programe za akademsko leto 2023/2024


JAŠA CINGERLA
1. letnik podiplomskega študija na EMAG – Medicinska fakulteta, smer Dentalna medicina – Univerza v Mariboru.

IVAN DEVETAK
3. letnik dodiplomskega študijskega programa – Poslovno tehniška fakulteta, Gospodarski inženiring – Univerza v Novi Gorici.

PETRA DEVETAK
1. letnik dodiplomskega študijskega programa – Fakulteta za humanistične študije, smer Medkulturno jezikovno posredovanje – Univerza na Primorskem.

JAN GRILANC
2. letnik magistrskega študijskega programa – Fakulteta za elektronsko in računalniško inženirstvo, smer Elektronika – Univerza v Trstu.

MAJA GRILANC
2. letnik dodiplomskega študijskega programa – Fakulteta za Biološke vede in tehnologije, smer Biotehnologija – Univerza v Trstu.

NINA IMPERIA 
1. letnik dodiplomskega študijskega programa – Fakulteta za elektronsko in računalniško inženirstvo, smer Elektronika – Univerza v Trstu.

ERIKA KOSIČ 
1. letnik podiplomskega študija – Fakulteta za politične in socialne vede, smer Vladne vede in javne politike – Univerza v Trstu.

JAN KOSIČ
1. letnik dodiplomskega študijskega programa – Fakulteta za ekonomske, matematične in statistične vede, smer Ekonomija in poslovno upravljanje – Univerza v Trstu.

NIKA LOVRIHA
3. letnik dodiplomskega študijskega programa – Visoka šola za tolmače in prevajalce – Univerza v Trstu.

ANDREA MANDIĆ
5. letnik študijskega programa – Farmacija – Univerza v Trstu.

GABRIEL MILIČ
diplomant – Zgodovinsko-umetniške vede, smer Antične in moderne književnosti – Univerza v Trstu.

JASMIN PETRUZ
1. letnik dodiplomskega študijskega programa – Ekonomska fakulteta, smer Mednarodna ekonomija in finančni trgi – Univerza v Trstu.

MAKS SKERK
1. letnik dodiplomskega študijskega programa – Fakulteta za fiziko – Univerza v Trstu.

RUDY SKERK
1. letnik podiplomskega študijskega programa – Znanost teoretičnih in znanstvenih podatkov (Theoretical and scientific data science) – Visoka šola Sissa v Trstu.

RENEE STARICH
3. letnik dodiplomskega študijskega programa – Pedagoška fakulteta, smer Razredni pouk – Univerza na Primorskem.

MATEJA TAVČAR
Absolventka dodiplomskega študijskega programa – Fakulteta za vede o zdravju, smer Aplikativna kineziologija – Univerza na Primorskem.

NIKOL USAI
1. letnik magistrskega študijskega programa – Komunikacijska strategija (Strategic communication) – Univerza IULM v Milanu.

NATAŠA VIDONIS
2. letnik dodiplomskega študijskega programa – Pedagoška fakulteta – Univerza na Primorskem.

CHEYENNE ZAGAR
2. letnik magistrskega študijskega programa – Fakulteta za varnostne vede – Univerza v Ljubljani.

VANJA ZULIANI
1. letnik doktorata – Fakulteta za matematiko – Univerza Paris-Saclay v Parizu.

Vsota podeljenih podpor znaša 10.000 evrov.