Podpore za akademsko leto 2022/2023

Razglasitev dobitnikov štipendij in podpor
Trst, 13. januarja 2023

Dobitniki podpor rednim študentom, ki so vpisani v dodiplomske in podiplomske visokošolske študijske programe za akademsko leto 2022/2023


SIMON COTIČ
2. letnik podiplomskega študijskega programa – Fakulteta za Biološke vede in tehnologije – Univerza v Trstu.

TOMAŽ COTIČ
2. letnik dodiplomskega študijskega programa – Fakulteta za elektronsko in računalniško inženirstvo – Univerza v Trstu.

VIDA COTIČ
1. letnik dodiplomskega študijskega programa – Zdravstvena fakulteta, smer Fizioterapija – Univerza v Ljubljani

IVAN FERFOLJA
2. letnik dodiplomskega študijskega programa – Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije – Univerza na Primorskem.

JAN GRILANC
1. letnik magistrskega študijskega programa – Fakulteta za elektronsko in računalniško inženirstvo, smer Elektronika – Univerza v Trstu.

MAJA GRILANC
1. letnik dodiplomskega študijskega programa – Fakulteta za Biološke vede in tehnologije, smer Biotehnologija – Univerza v Trstu.

MANUEL KOSOVEL 
absolvent magistrskega študijskega programa – Fakulteta za računalniško inženirstvo – Univerza v Trstu.

MANUEL MALALAN 
1. letnik magistrskega študijskega programa – Ekonomska fakulteta, smer Strategija svetovanja podjetjem – Univerza v Trstu.

JAŠ MIKAC
2. letnik podiplomskega študijskega programa – Fakulteta za ekonomijo in gospodarsko poslovanje – Univerza v Bologni.

ELIA PELIZON
3. letnik dodiplomskega študijskega programa – Fakulteta za zgodovino in filozofijo – Univerza v Trstu.

IVAN PELIZON
absolvent magistrskega študijskega programa – Fakulteta za računalniško inženirstvo – Univerza v Trstu.

JASMIN PETRUZ
1. letnik dodiplomskega študijskega programa – Fakulteta za zdravstvo, smer Zobna higiena – Univerza v Trstu.

RUDY SKERK
2. letnik magistrskega študijskega programa – Fakulteta za Fiziko – Politehnika v Turinu.

URŠKA TERPIN
3. letnik dodiplomskega študijskega programa – Pravna fakulteta – Univerza v Trstu.

MIJA UKMAR
3. letnik dodiplomskega študijskega programa – Pedagoška fakulteta, smer Razredni pouk – Univerza na Primorskem.

NIKOL USAI
3. letnik dodiplomskega študijskega programa – Komunikacija za podjetja in odnosi z javnostjo – Univerza IULM v Milanu.

NATAŠA VIDONIS
1. letnik dodiplomskega študijskega programa – Pedagoška fakulteta – Univerza na Primorskem.

CHEYENNE ZAGAR
1. letnik magistrskega študijskega programa – Fakulteta za varnostne vede – Univerza v Ljubljani.

NEŽA ZOBEC
2. letnik magistrskega študijskega programa – Fakulteta za šport – Univerza v Ljubljani.

Vsota podeljenih podpor znaša 9.500 evrov.