Podpore za akademsko leto 2021/2022

Razglasitev dobitnikov štipendij in podpor
Trst, 02. marca 2022

Dobitniki podpor rednim študentom, ki so vpisani v dodiplomske in podiplomske visokošolske študijske programe za akademsko leto 2021/2022


JAN GRILANC
3. letnik študijskega programa – Fakulteta za elektrotehniko, smer Elektrotehnika – Univerza v Ljubljani.

NIKOL USAI
2. letnik študijskega programa – Poslovno komuniciranje in mednarodni odnosi – Univerza IULM v Milanu.

MARTIN POLJŠAK
1. letnik magistrskega študija – Fakulteta za družbene vede, smer Novinarstvo – Unverza v Ljubljani.

IVANA  FAJT
2. letnik magistrskega študija – Ekonomska fakulteta – Univerza v Ljubljani.

MANUEL MALALAN 
3. letnik študijskega programa – Ekonomska fakulteta v Trstu, smer Business and Management – Univerza v Trstu.

MANUEL KOSOVEL 
2. letnik magistrskega študija – Fakulteta za računalniško inženirstvo – Univerza v Trstu.

ERIKA KOSIČ
3. letnik študijskega programa – Fakulteta za politične in socialne vede, smer Mednarodne in diplomatske vede – Univerza v Trstu.

NEŽA ZOBEC
1. letnik magistrskega študija – Fakulteta za šport – Univerza v Ljubljani.

JAŠA CINGERLA
1. letnik študijskega programa – Tehnično-zdravstvena fakulteta – Univerza v Trstu.

PETRA SANTINATO
1. letnik študijskega programa – Pedagoška fakulteta, smer Razedni pouk – Univerza na Primorskem.

JASMIN PETRUZ
1. letnik študijskega programa – Smer Arhitektura in notranji dizajn – Likovna akademija v Vidmu.

ALEXANDER FAGANEL
1. letnik podiplomskega študijskega programa – Fakulteta za literaturo in kulturno dediščino, smer Avdiovizualna dediščina in medijska vzgoja – Univerza v Vidmu.

KAROL KOVIC
1. letnik študijskega programa – Smer Grafično oblikovanje – Likovna akademija v Vidmu.

SIMON COTIČ
1. letnik podiplomskega študijskega programa – Biološke vede in tehnologije – Univerza v Trstu.

IVANA COTIČ
Absolventka – Fakulteta za medicino – Univerza v Ljubljani.

TOMAŽ COTIČ
1. letnik študijskega programa – Fakulteta za elektronsko in računalniško inženirstvo – Univerza v Trstu.

IVAN FERFOLJA
1. letnik študijskega programa – Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije – Univerza na Primorskem.

MANUEL GERGOLET
2. letnik študijskega programa – Fakulteta za matematiko – Univerza v Trstu.

ERIKA LABIANI
1. letnik podiplomskega študijskega programa – Pedagoška fakulteta na Primorskem, smer Razredni pouk -Univerza na Primorskem.

MAX ZULIANI
1. letnik podiplomskega študijskega programa – Konservatorij Tartini v Trstu.

VANJA ZULIANI
1. letnik podiplomskega študijskega programa – Fakulteta za matematiko – Univerza v Trstu.

ELIA PELIZON
2. letnik študijskega programa – Fakulteta za zgodovino in filozofijo – Univerza v Trstu.

IVAN PELIZON
2. letnik magistrskega programa – Fakulteta za računalniško inženirstvo – Univerza v Trstu .

RENEE STARICH
1. letnik študijskega programa – Pedagoška fakulteta, smer Razedni pouk – Univerza na Primorskem.

JAŠ MIKAC
1. letnik podiplomskega študijskega programa – Fakulteta za ekonomijo in gospodarsko poslovanje – Univerza v Bologni.

TAMARA ORLICH
Absolventka – Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, študijski program Matematične znanosti – Univerza na Primorskem.

Vsota podeljenih podpor znaša 16.800 evrov.