brez kategorije

natečaj za mlade umetniške ustvarjalce 2018

Slovenski Visokošolski Sklad “Sergij Tončič” v Trstu razpisuje
NATEČAJ ZA MLADE UMETNIŠKE USTVARJALCE – 2018
iz dežele Furlanije – Julijske krajine.

Upravni in nadzorni odbor Slovenskega Visokoèolskega Sklada “Sergij Tončič” sta leta 2017 sprejela pravila za nagrado, s katero želimo vsaka tri leta podpreti osebno ustvarjalnost mladih in ki je v skladu s statutom namenjena še neuveljavljenim slovenskim ustvarjalcem. Zanjo se lahko namreč potegujejo študenti, ki imajo stalno bivališče v Furlaniji Julijski krajini in so stari od 18 do 28 let.

Žirija, ki jo sestavljajo člani upravnega in nadzornega odbora ter po potrebi zunanji sodelavci, bo nagradila izvirne umetniške stvaritve, npr. literarna dela, glasbene, gledališke in plesne dosežke, dela s področja likovne umetnosti.

Sklad bo podelil največ do tri denarne nagrade od 500 do 800 evrov.

Interesenti naj prošnji, ki mora vsebovati številko telefona, mobitela in naslov elektronske pošte, priložijo fotokopijo osebnega dokumenta, curriculum vitae, izjavo institucij, ki potrjujejo njihove dosežke, in dokumentacijo o svojem delu (npr. literarno delo v tiskani obliki, fotografije umetniških stvaritev, videoposnetke gledaliških, glasbenih ali plesnih izvedb na zgoščenki v formatu mpeg ipd.).

Dokumentacijo naj pošljejo po pošti ali vročijo osebno v zaprti ovojnici na sedežu Sklada (Slovenski Visokošolski sklad “Sergij Tončič”, Ulica Ginnastica 72, 34142 Trst). Reševali bomo vloge, dospele do najkasneje 1. marca 2018.

Za dodatne informacije pišite na info@skladtoncic.org.

Nagrajenci bodo na podeljevanju, ki bo predvidoma aprila 2018, prikazali svoje delo.