Štipendije za akademsko leto 2009/2010

Razglasitev nagrajenca in podelitev štipendij
Dijaški dom Srečko Kosovel, 25. januarja 2010


MARTINA CROSELLI
Dobitnik štipendije za akademsko leto 2009/2010 za študentko – študenta, ki je vpisan(a) v visokošolski program za predšolsko vzgojo v Republiki Sloveniji za pridobitev naziva “diplomiran(a) vzgojitelj(ica)”.

JANA JARC
Dobitnik štipendije za akademsko leto 2009/2010 za pridobivanje specializacije za izobraževanje za poučevanje na osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom v Furlaniji Julijski krajini.

ANA KOŠUTA
Dobitnik štipendije za akademsko leto 2009/2010 za izobraževanje po dodiplomskem programu Fakultete za šport v Republiki Sloveniji.

IVA PERTOT (opravlja I. letnik na fakulteti za inženirstvo) IN NINA ŽVAB (opravlja II. letnik na fakulteti Bocconi v Milanu)
Dobitnici štipendije za akademsko leto 2009/2010 za podpore rednim študentom, ki so vpisani v dodiplomske in podiplomske visokošolske študijske programe.