Podpore za akademsko leto 2018/2019

Razglasitev dobitnikov štipendij in podpor
Dijaški dom Srečko Kosovel, 17. decembra 2018

Dobitniki podpor rednim študentom, ki so vpisani v dodiplomske in podiplomske visokošolske študijske programe za akademsko leto 2018/19


MIHA PEČAR
2. letnik podiplomskega študijskega programa Športna vzgoja na Fakulteti za šport – Univerza v Ljubljani.

MANUEL PERSOGLIA
2. letnik Fakultete za Znanost o okolju – program 1. stopnje Okolje – Univerza v Novi Gorici.

KATJA ŠTEFANČIČ
4. letnik Kemije in farmacevtske tehnologije – Univerza v Trstu.

SIMON COTIČ
1. letnik Bioloških ved in tehnologij – Univerza v Trstu.

IVANA COTIČ
4. letnik Medicinske fakultete – Univerza v Ljubljani.

TAMARA ORLICH
3. letnik Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije – študijski program Matematika – Univerza na Primorskem.

IRIS PETRUZ
1. letnik Radioloških tehnologij na Zdravstveni fakulteti – Univerza v Ljubljani.

GABRIJEL ŽETKO
3. letnik Ekonomske fakultete – smer Ekonomija in uprava gospodarskih enot – kurikulum Uprava in nadzor – Univerza v Trstu.

VANJA ZULIANI
1. letnik Fakultete za matematiko – Univerza v Trstu.

MAX ZULIANI
1. letnik dodiplomskega študija – Konservatorij Tartini v Trstu.

CATERINA DUCCI NOVELLI
Mednarodna šola za management v Nancyju in na Univerzi v Bologni.

MATJAŽ ZOBEC
2. letnik podiplomskega študija 2. stopnje, smer Komorna glasba – Konservatorij Benedetto Marcello v Benetkah.

NEŽA ZOBEC
1. letnik Fakultete za šport – Univerza v Ljubljani.

VERONIKA DEVETAK
3. letnik Pedagoške fakultete, smer Predšolska vzgoja – Univerza v Ljubljani.

MARTIN POLJŠAK
1. letnik novinarstva na Fakulteti za družbene vede – Univerza v Ljubljani.

SARA MALALAN
1. letnik podiplomskega študija na Fakulteti za statistiko in informatiko – smer Vede o zavarovanju in financah – Univerza v Trstu.

VALENTINA SOSIČ
1. letnik dodiplomskega študija Matematike na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije – Univerza na Primorskem.

MARIA MILANESE
3. letnik Logopedije – specifično za pouk dvojezičnih otrok – Univerza v Trstu.

JANIKA ŠKERL
1. letnik podiplomskega študijskega programa Razredni pouk – Univerza na Primorskem.

JAŠ MIKAC
1. letnik Ekonomske fakultete – smer Ekonomija in uprava gospodarskih enot – kurikulum Uprava in nadzor – Univerza v Trstu.

Vsota podeljenih podpor znaša 12.500 evrov.