Podpore za akademsko leto 2017/2018

Razglasitev dobitnikov štipendij in podpor
Dijaški dom Srečko Kosovel, 18. decembra 2017

Dobitniki podpor rednim študentom, ki so vpisani v dodiplomske in podiplomske visokošolske študijske programe za akademsko leto 2017/18


BARBARA FERLUGA
absolventka magistrskega študija na Pravni fakulteti – Univerza v Trstu.

MANUEL PERSOGLIA
1. letnik Fakultete za znanost o okolju – program 1. stopnje Okolje – Univerza v Novi Gorici.

ALEX DEVETAK
absolvent magistrskega študija Primerjalne književnosti in slovenistike na Filozofski fakulteti – Univerza v Ljubljani.

ALEŠ LAVRENČIČ
1. letnik akademskega bienija – Konservatorij Tartini v Trstu
prva violina v orkestri Academica Symphonica v Vidmu.

SARA GERGOLET
3. letnik Ekonomije in mednarodne trgovine – Univerza v Trstu.

JANA CROSELLI
1. letnik podiplomskega študijskega programa na Pedagoški fakulteti – smer Razredni pouk – Univerza na Primorskem.

IVANA COTIČ
3. letnik Medicinske fakultete – Univerza v Ljubljani.

NIKA COTIČ
1. letnik podiplomskega študija na Pedagoški fakulteti – smer Razredni pouk – Univerza v Ljubljani.

SARA MALALAN
3. letnik študijskega programa Statistika in informatika – Univerza v Trstu.

MARIA MILANESE
2. letnik Logopedije – Univerza v Trstu.

MAJLA KOŠUTA
absolventka magistrskega študija na Pedagoški fakulteti – smer Razredni pouk – Univerza na Primorskem.

PETRA SOSSI
2. letnik študijskega programa 2. stopnje EMAG – splošna medicina – Univerza v Mariboru.

PETRA CARLI
3. letnik študijskega programa prve stopnje na Fakulteti za medicino – smer Laboratorijska medicina – Univerza v Trstu.

MIHA PEČAR
1. letnik podiplomskega študijskega programa Športna vzgoja na Fakulteti za šport – Univerza v Ljubljani.

Vsota vseh podeljenih sredstev znaša 10.300 evrov.