privacy policy

Politika zasebnosti

Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih Slovenski visokošolski sklad Sergij Tončič (v nadaljevanju Sklad) zbira od vas, ko se prijavite na dogodek v organizaciji Sklada ali se naročite na morebitno prejemanje vsebin kot so e-novice, vabila na dogodke in ostalo.

Upravljalec

Upravljalec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR je:

Slovenski visokošolski sklad Sergij Tončič
via Ginnastica 72
34142 – Trieste – Italia
e-mail: info@skladtoncic.org

Osebni podatki in namen njihove obdelave

V kolikor se prijavljate na dogodke ali želite prejemati vsebine Sklada (e-novice, informacije o razpisih, vabila na dogodke in ostalo), morate izpolniti obrazec/naročilnico/prijavo/registracijo. Kontaktni obrazci vsebujejo naslednje osebne podatke:
• Ime
• Priimek
• e-poštni naslov.

Kontaktne podatke, ki nam jih posredujete ob izpolnitvi oz. oddaji obrazca/naročilnice/prijave/registracije potrebujemo za obdelavo vašega naročila in za komunikacijo z vami glede dogodkov, e-novic in ostalega, na kar ste se naročili. V primeru, da nam ne posredujete navedenih kontaktnih podatkov, vašega naročila ne bomo obdelali in ne boste mogli koristiti želenih e-novic, informacij, dogodkov in ostalega.

Sklad spoštuje vašo zasebnost in je zavezan, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov ravna skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Ker obstajajo lahko v spletnem informacijskem sistemu Sklada določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na Sklad, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za zaščito podatkov, ki jih oddajate na teh spletnih straneh.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo.

Soglasje

Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob prijavi na morebitne e-novice, dogodke in ostalo obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov podate s tem, ko na spletni strani Sklada na spletni naročilnici kliknete »pošlji«/»prijava«/»registracija«. Svoje soglasje lahko kadarkoli prekinete. V tem primeru nam pošljite elektronsko sporočilo na naslov info@skladtoncic.org. V primeru umika soglasja ne bomo več uporabljali vaših osebnih podatkov za obveščanje o vsebinah Sklada (e-novicah, dogodkih in ostalega). Morebiten umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil umik podan.

Vaše pravice

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pozabe«), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora. Vaše podatke lahko kadarkoli pregledate ter spremenite.

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se obrnite na e-naslov: info@skladtoncic.org. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR. Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu.

Čas hrambe osebnih podatkov

Sklad hrani vaše osebne podatke toliko časa, kolikor je to potrebno za namen izvedbe dogodka ali pošiljanja vsebin (novic, vabil in informacij o dogodkih in ostalega), na katere ste se prijavili oz. naročili. V primeru, da ne želite več prejemati vsebin s strani Sklada in se od njih odjavite ali v primeru, da umaknete svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov za ta namen, bomo vaše podatke v sistemu Sklada blokirali in vaših podatkov več ne bomo uporabljali za ta namen.

Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno sektorsko zakonodajo (npr. zakonodaja s področja davkov, računovodstva). V primeru, ko veljavna sektorska zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, Sklad izbriše osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega obveznega roka.

________________________________________________

Slovenski visokošolski sklad Sergij Tončič
via Ginnastica 72
34142 – Trieste – Italia
e-mail: info@skladtoncic.org
D.K.: 80032290324